U četvrtak, 4. novembra, se je osnovalo novo društvo imenom „Stalna konferencija narodnosnih savjetov u Saveznom kancelarstvu“. Pri konstituirajućoj sjednici su bili nazoči predsjedniki svih šesterih savjetov kao i tri potpredsjedniki. Pri sjednici su odlučili, da će sadašnji predsjednik hrvatskoga Savjeta za narodnu grupu Martin Ivančić preuzeti predsjedničtvo. Njegov potpredsjednik da će biti Bernhard Sadovnik, sadašnji predsjednik slovenskoga Savjeta za narodnu grupu.

BEČ — U prostorija Komensky-škole u trećem bečkom kotaru, ka će od sada biti sidišće novoga društva, su se u četvrtak, 4. novembra sastali predsjedniki šest Savjetov za narodne grupe. Pri sjednici su jednoglasno odlučili o stvorenju novoga društva. Kako piše u izjavi za štampu je glavni cilj društva „uskladjeno nastupanje svih Savjetov za narodne grupe, formuliranje skupnih očekivanj i potribovanj kao i komunikacija tih u javnosti“.

Pri konstituirajućoj sjednici su odibrali Hrvata Martina Ivančića za predsjednika i Slovenca Bernharda Sadovnika za potpredsjednika. Tajnik će biti Karl Hanzl od bečkih Čehov, a Vlado Mlynar od bečkih Slovakov će vršiti funkciju blagajnika. Kontrolori ćedu biti gradišćanski Rom Emmerich Gärtner-Horvat i bečki Madjar Jozsef Hollos. Prva generalna sjednica će se održati po odobrenju štatutov sa strani društvene uprave.

Novo društvo kani i prositi subvencije za stručnjake

Konferencija predsjednikov Savjetov neformalno postoji jur kih 20 ljet. Na neredoviti sastanki su predsjedniki i potpredsjedniki dali izvješćaje i razglasili svoja potribovanja, zadnji put su u maju ovoga ljeta prosili medije na takovu konferenciju. Kako nadalje piše u izjavi, su kanili ovu neformalnu Konferenciju sada staviti u čvrsti okvir, naime u društvo. Kako je rekao predsjednik novoga društva Martin Ivančić prema Hrvatskoj redakciji neka Savjet ostane nadalje široka baza, na koj neka dalje svi skupa djelaju. Novo društvo da će se pred svim skrbiti za projekte, od kih profitiraju sve narodne grupe. Redovito su narodne grupe konfrontirane s promjenami pravne situacije. Konferencija će u ti slučaji konzultirati stručnjake, ki ćedu izdjelati ekspertize i ćedu dati svoje stručno mišljenje. Za ove projekte ćedu pak prositi i subvenciju za narodne grupe. Preporuke o podiljenju subvencijov sastavljaju pojedini savjeti, čiji savjetniki su sada i u ovom novom društvu.

Člani moru biti savjetniki

Društvu „Stalna konferencija narodnosnih savjetov u saveznom kancelarstvu“ moru, tako piše u izjavi, pristupiti svi savjetniki, ki su sa strani društav predloženi i od kancelarstva odazvani. Kako je rekao Martin Ivančić u intervjuu s ORF-om, kanu na ov način isključiti stranačku politiku iz djelovanja društva. Za Savjet za hrvatsku narodnu grupu je to 12 potencijalnih kandidatov, med njimi i dvi osobe, ke su predložene od društav s jasnom stranačkom pozadinom, naime Djelatne zajednice hrvatskih komunalnihpolitičarov (ÖVP) i Prezidija SPÖ-mandatarov iz hrvatskih i mišovitojezičnih općin u Gradišću. Kako točno će funkcionirati imenovanje članov još nije jasno. Štatuti za javnost još nisu dostupni. Izgleda, da su u osnovanje novoga društva bili samo uvezani predsjedniki i potpredsjedniki savjetov. Ostali savjetniki da nisu bili uvezani niti informirani i stoga još nisu vidili štatute.

Kritika sa strani HKD-a

Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva se po statementu na generalnoj sjednici HKD-a, a sada i u intervjuu u ORF-u kritično javio o ovom društvu. On bi kao sadašnji potpredsjednik Savjeta mogao biti član društva, ali se neće priključiti ovoj Konferenciji. On vidi problematičnost u tom, da društvo sebe definira kao zastupnik anarodne grupe. A to da nije, jer i savjetniki nisu demokratski izibrani, nego pozvani a pak imenovani od saveznoga kancelara.

Kategorije