Prošlu subotu je Tamburica Uzlop u farskom domu sela pokazala premijeru igrokaza „Zloduh lumpanja“.

UZLOP — 22 glumice i glumci stoju za kisuć, iz pera Mirke Sinovca na pozornici, ki temelji na drami „Lumpazivagabundus“ poznatoga dramskoga pisca Johanna Nestroya. Za režiju su bili odgovornis am autor, Mirko Sinovac, kot i njegova kćer mag. Ljuba Sinovac, a scenografiju je namoljao uzlopski umjetnik Alfred Jelešić.

Pred pozornicom su zvana toga tamburaši muzički oblikovali igrokaz i obogatili pojedine scene. Vodio je tamburaše pri tom mag. Jivac Krupić, ki je posebno za „Zloduh lumpanja“ napisao i komponirao osam jačak i je zavježbao s muzičari. S tim je opet jednoč pokazao svoje zvanaredno muzičko znanje i ćut za glazbu. Je li za vesele, zamišljene i uzbudljive situacije: Jivacu Krupiću dojde za svaku situaciju odgovarajuća melodija na misli!

Zapravo su predstave igrokazau pet čini „Zloduh lumpanja“ uzlopskih tamburašev bile, kot obično, predvidjene za maj ovoga ljeta. Zbog onda još svenek nesigurne situacije se je ali odlučilo odrinuti predstave na jesen. Probalo se je ali ipak jur od početka 2021. ljeta, prvo online prik različnih aplikacijov, kašnije onda – kad je bilo dozvoljeno – i uživo u farskom domu u Uzlopu.

O sadržaju

Zloduh lumpanja je o zlu u ljudi osvidočen, dobre vile na drugu stran o dobroti ljudi. Kroz valjanje se okrene pažnja na Drijetvu, Letvu i Lakta ki dobenu čuda pinez u lutriji.

Publika od sada prati ove tri muže jedno ljeto u njevom životu: Letvo se vrati velikoj ljubavi, Lakat pokusi svoju sriću kot Markiz de Poljane u Parizu a Drijetvo čeka na kometa, ki će po njegovom mišljenju vrijeda pasti na zemlju.

Oni tri služu kot primjeri za cijelo ljudstvo, na ki se kaže je li je većina ljudi dobra ili je li se ljudi ipak bavu samo čemernom zabavom, žeralom i zločinstvom. Kako igrokaz završi Vam sada nećemo uvaditi – zato si morate ili preštati originalnu dramu Johanna Nestroya ili si pojti pogledati igrokaz Tamburice Uzlop.

Poteškoće pri realizaciji

Zbog nekoliko nepredvidjenih dogodjajev i slučajev su se ljetos vidili na uzlopskoj pozornici novi obrazi, ki još nikada nisu sudjelivali pri igrokazi Tamburice Uzlop, ali su mogli u okviru ljetošne kazališne igre otkriti i pokazati talenat za glumu.

Pred svim i mladina, odnosno mlada generacija, je bila pri »Zloduhu lumpanja« u velikom broju zastupana. Tako nisu samo manje uloge bile igrane od mlade generacije, nego i glavni karakteri. Zanimanje i veselje na glumi i igrokazu bi moralo ada i za budućnost biti osigurano!

Lipo je zvana toga, da se ne samo materinci seguraju postaviti na pozornicu i glumiti kazališnu igru na gradišćanskohrvatskom jeziku – nego i oni, ki znamda ne vladaju perfektno jezikom, se ali trudu i imaju veselje na hrvatskom jeziku i kulturi!

 

Slike