Od dojdućega ljeta će se minjati koncept saveznih subvencijov za narodne grupe. Savezno kancelarstvo i odgovorna sekcija su u ovi dani informirali predsjednike i potpredsjednike Savjetov narodnih grup o tom. Minjat će se način sastavljenja molbov i obračunanja.

BEČ/ŽELJEZNO — Koncept je ali još u fazi izdjelanja, je rekao govorač Konferencije predsjednikov i potpredsjednikov Martin Ivančić. Podupiranje narodnih grup se neka odvija tako kot se savezni budžet u svemu odvija. Za svako izdavanje mora Savezno kancelarstvo ili u ovom slučaju društva, ko dostane podupiranje, dokazati ča ćedu djelati s timi pinezi, kako je učinak projekta i ča je smisao projekta, je rekao Martin Ivančić za Hrvatsku redakcije ORF-a Gradišće.

Pri sastanku su bili nazoči i ljudi od agencije, ka će biti odgovorna za koncept. U dojdući tajedni ćedu s njimi izdjelati kriterije i definirati cilje. Ali kako će to sve izgledati, je još otvoreno i na tom se mora djelati, je dalje rekao Martin Ivančić, ki je ujedno i predsjednik HKDC-a. 23. marca ćedu imati prvu djelaonicu a druga će slijediti za nekoliko tajedan. Nazoči ćedu biti najprvo samo predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov. Oni da ćedu onda informirati pojedine narodnosne Savjete. Zvana toga je predvidjeno da se izdjela priručnik za funkcionare društav.

Kategorije