Korona je ljetos u minuloj balskoj sezoni zapravo svim organizatorom onemogućila organziranje bala, tako i dvih naših najpoznatijih najposjećenijih hrvatskih odnosno većjezičnih balov: Hrvatskoga bala u Beču, Hrvatskih balov HKD-a u sjeverogradišćanskom Trajštofu i u južnogradišćanskoj Borti i KUGA-bala u Velikom Borištofu.

Iako je situacija u vezi s korona pandemijom i tim s ograničenji, zatvaranji, s cipljenjem ili testiranjem nikako nije jasno, ali je jasnih signalov, da bi se dojduća balska sezona ipak mogla održati. Pravoda se niti ne zna pod kakovimi uvjeti ni u kom opsegu. U Bečkoj operi se jur pripravljaju na idući Opernball, vrhunac bečkoga mesopusta, 24. februara dojdućega ljeta. A Opernball je mirilo za sve ostale bale, jer ako bude Opernballa onda ćedu i brojni drugi organizatori balov ići istim putem i pokusiti organizirati svoje plesne i zabavne priredbe ove vrsti i ovoga kroja.

Polag ispitivanja Gospodarske komore Beč najobljubljeniji bali su Bal slastičarov (Zuckerbäckerball), Bal kavanerov (Kaffeesiederball) i Cvjetni bal (Blumenball). Opernball se ovde ne spominje, ali je sigurno na najpoznatiji širom svita. O hrvatski bali ovde naravno ne vodu računa, iako bi tradicionalni Hrvatski bal u Beču, stariji još i od Opernballa, kljetu mogao svečevati mali jubilej, jer će biti 75. po redu. Da bi gdo pitao za najobljubljenije hrvatske bale u Austriji, najvjerojatnije bi se zgora tri spomenuti naši bali našli na vrhu ljestvice.

U Austriji svako ljeto priredjuju kih 450 balov a tradicionalna balska sezona počinje svenek na početku mesopusta, to je 11. novembra — a završava na Mesopusni utorak, kljetu 1. marca.

Polag podatkov iz Gospodarske komore, balski gosti po glavi za jedan bal trošu prosječno 290 €, od toga kih 180 € direktno za bal (uključivši ulaznicu), 55 € se troši za frizera, kozmetiku ili vožnju taksijem. Daljnjih 55 € se troši za cipele, garderobu, asesoare i plesni tečaj.

Iz Bečke državne opere su službeno izjavili da ćedu po korona pauzi prirediti dojdući Opernball 24. februara. Uza to su i Štajeri izjavili, da predvidjaju održati svoj Steirerball 7. januara u Hofburgu, a ako sve teče kao po loju, dakle ako neće biti nikakovih zaključanj, u Hofburgu ćedu slijediti Bal slastičarov (13. januara), Bečkoga gospodarstva (22. januara) kao i Bal juristov na isti dan.

Treti veliki i za nas naj važniji bal u Beču je Hrvatski bal u Parkhotelu Schönbrunn, takaj u subotu, 22. januara. Balski tīm jur djela na različni mogući varijanta za ov bal, ki bi zbog 75-ljetnoga jubileja mogao ispasti još svečanije. KUGA jur pripravlja temu „Mexiko“ za 8. januar 2021. a u HKD-u su zapravo isto jur odlučili za 11. februar u Borti.

Kategorije