Prošlu subotu je Mlada inicijativa Mjenovo predstavila Sugar, mjuzikl koga su jur pred dvanaestimi ljeti po prvi put pokazali s velikimi promjenami. Med drugim je samo jedna glavna uloga ostala ista.

Još je vidno vani i vrt mjenovskoga farofa se sve već puni. Gosti iz cijele okolice su znatiželjno čekali na početak mjuzikla Sugar, ki bazira na poznatom filmu Billyja Wildera Some like it hot.

Sam početak su načinili najmladji člani MIM-a, a vrijeda zatim su jur bili za viditi glavne uloge. Edi Jahns je igrao i ljetos Jerryja, jednoga od dvih muzičarov ki biži pred mafijom i zato se pretvori u ženski lik Dafne.

Drugi muzičar je Fabijan Milodanović, ki je po prvi put preuzeo glavnu ulogu u Mjenovu. Kot član ženskoga sastava imenom Josefine se zaljubi u Sugar, ku ljetos odlično igra Marica Zvonarić.

Tokom prilično dvih ur mjuzikla je brojnih zabavnih scenov i friško mine čas. Zato i brojni gosti nisu razumili, da je jur pauza, želja za nastavkom je bila veća nego glad ili žaja.

Projekcija, ka bi pokazala da je pauza još nije bila dobro za viditi, jer je bilo još uvijek dosta svitlo. Stoprv u drugom dijelu su gosti ki neznaju hrvatski mogli viditi nimško obrazloženje aktualnih dogodjajev na pozornici.

Komedija u dvi čini je nudila šalan večer prem ponekad slabe razumljivosti solista odnosno glumcev. Tim bolje za čuti je bila muzika za ku je ljetos bio odgovoran Justin Ramon Kodnar. Uz guslače i puhače je igrao Roman Prikosović na klavijatura, Franjo Jambrić na basu a samo pri prvoj predstavi Justin Ramon Kodnar na bubnju. Pri dojdući priredba će se Nikolai Borota skrbiti za dobar ritam.

Glumce pri jačenju podupira ženski zbor pod peljanjem Sabine Balogh.

Neki krivi toni, neki koraki izvan reda i neke malenkosti pri pregradjni pozornice su kazali da je ovo seoska produkcija s amateri, u pogledu na okolnosti ali ipak na visokoj razini, isto kot i ulaznina.

Po premijeri, subotu 2. julija, se je predsjednik MIM-a Marko Bucolić većkrat zahvalio kod svih ljudi ki su bili uključeni u ljetošnju produkciju. Zatim pri svečevanju u dvoru farofa su zaigrale Lole. Isto tako su i po drugi četiri predstava predvidjeni nastupi tamburašev.