Zemlji iz starih čripov prošle sezone falu hranjive tvari, da bi i ljetos potpomagala kiticam na obilan rast.

Maj je i približuje se vrime sadjenja u čripe. Morebit vam ide kot meni pak još imate zemlju prošloga ljeta u čripi i se pitate, ča s njom djelati. Zemlja se ne more pokvariti, samo isprati.

Ča se stane sa zemljom u sezoni – Odvisno od toga, ča je prošle sezone raslo u zemlji, iščrpile su se hranjive tvari. Ako ste na primjer imali paradajz, ki triba čuda hranjivih tvari u čripu, onda ova zemlja vjerojatno već neće sadržavati čuda dušika, fosfata i kalija. Ova zemlja ada već nije tako plodna, ali nije pokvarena. Ovakovu zemlju morete na primjer koristiti za sitvu povrća, kade je važno, da zemlja nima čuda hranjivih tvari. Isto tako morete u ovoj sezoni posaditi u nju salatu ili ljekovite biljke, ke isto preferiraju manje hranjivih tvari.

Ako kanite zemlju opet koristiti za druge biljke, ke tribaju već hranjivih tvari, onda je morate predjelati.

Predjelati zemlju – Ako kanite opet „osvježiti“ zemlju, si najbolje zamite veliko korito, u kom morete zemlju dobro mišati, dodatno trivbate malo nove zemlje, biljni ugljen i gnjoj od košća ili kakova veganska varijanta, na primjer pelets od diteline. Prvo hitite staru zemlju u korito, razdilite ju i odstranite žilje. Samo tanko žilje neka ostane. Žilje morete onda opet kompostirati. Sada dodajte cirka četvrtinu nove zemlje. To je otprilike ta količina volumena, ki ste uprav sa žiljem hitili na kompost. Odvisno od gnjoja dodajte sad malo toga. Obično piše na pakovanju, koliko gnjoja se neka stavlja na 100 litrov zemlje. Na koncu još dodajte biljni ugljen (ca. 4l na 100l zemlje). Ugljen jako farba pak ako ne kanite imati črne ruke, zamite si za mišanje rukavice.

Zač gnjoj – Gnjoj dodaje zemlji opet hranjive tvari i se skrbi zato, da opet plodna nastane. Dušik, fosfat i kalij odredjuju rast vaših raslin. Pokidob je ovde govor o zemlji za čripe, se rado dodaje i biljnji ugljen. Čripi se brzo isušu i moraju se čuda puti zaljivati. Redovito se stane, da se onda preveć zaljiva i voda opet iscuri iz čripov. S vodom iscuru i hranjive tvari, ke su se rastavile u vodi. Biljnji ugljen ima veliku površinu s kom more pohraniti hranjive tvari u zemlji. Tako su spojeni uz ugljen i ne moru se tako brzo isprati. Zvana toga poboljša biljni ugljen kapacitet držanja vode u zemlji i čripi se tako brzo ne isušu.

Gnjila zemlja – Prije nego počinjete ovim postupkom oživljenja zemlje, pogledajte si točno zemlju. Ako je na primjer iz bilo koga razloga gnjila i ne dahne dobro, je morebit da ju hitite na kompost i kompostirate. To valja isto, ako vidite, da se u zemlji shranjaju škodljivci. Ne mora biti, da ćedu napasti dojduću kulturu, ali ako kanite biti na sigurnom, kompostirajte je za dojduću sezonu.

Tereza Grandić

Kategorije