Nedavno je izašao drugi svezak velikoga znanstvenoga projekta Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra s nazivom »Gradišćanskohrvatski govori«. Po prvom svesku, ki daje pregled o gradišćanskohrvatskoj književnosti, nje usmenoj predaji tr intepretira pojedine pisce i prikazuje jezik tih djelov, je sada izašao drugi dio »Po našu — ozvučena čitanka«. Projekt o dijalekti su pokrenuli 2012. ljeta, od onda se je po hrvatski seli u Austriji, Slovačkoj i Madjarskoj snimilo 390 razgovorov. Cirka jedna minuta snimke iz svih tih sel je sada uspila u drugi svezak, u tzv. „čitanku“.

»Po našu — ozvučena čitanka« izdjelana je po uzoru »Ozvučene čitanke« iz hrvatske dijalektologije, knjige ka je namijenjena pred svim študenticam i študentom kroatistike. U njoj se prikazuju primjeri za različne hrvatske govore, ke su prikupljali študentice i študenti kroatistike. Po istom principu je sastavljena „naša“ ozvučena čitanka. Skoro deset ljet su školniki i drugi zainteresirani ljudi peljali intervjue u svoji seli. Pri tom su se držali kataloga pitanj. Iz te nevjerojatno velike i jako bogate gradje se je izabrala za svako selo — ukupno ih je 49 — po jedna kratka snimka. Svakomu selu i svakoj snimki je posvećeno kih pet stranic. Po kratkom povijesno-kulturnom opisu sela, slijedu informacije o snimki kot ljeto snimanja, ime ispitivača ili ispitivačice i ime(-na) stručnjakov, ki su ga priredili i analizirali. Ime govornikov zbog zaštite podatkov nažalost nisu zapisana, nego samo inicijali i datum rodjenja. Stručni zapis teksta je iz djelan po pravila »Ozvučene čitanke iz hrvatske dijalektologije«. Za laglje čitanje je otiskan i jednostavan zapis. Po tom slijedi tumač riči i opis govora na podlogi prikupljenoga materijala i s primjeri otiskane snimke.

Arhiv gradišćanskohrvatskih govorov je bio jur dugo potriban Ova čitanka, zahvaljujući ideji koordinatorici projekta Editi Mühlgaszner, je korak u pravi smir. Seoski dijalekt je naime ta jezik, komu govorniki pridaju najveću važnost. To podcrta i glavni urednik toga sveska, Ivo Sučić, u svojem uvodu: „S tim jezikom su njegovi govorniki emotivno povezani, ta jezik im je prirastao k srcu, on je glavna sastavnica njevoga identiteta kot Gradišćanski Hrvati.“ Snimke ćedu ada jur iz emotivnoga uzroka zanimati i ganuti ljude.

Kako se čita u uvodu je knjiga mišljena za sve ljude kot i za znanstveni svit, a pri tom neka i probudja mlade, da se bavu ovom tematikom. Pitanje je, je li knjiga znanstvenoga sadržaja more ujedno biti tako proširena i obljubljena i ispuniti sve te svrhe. Pokrivanje svih tih ciljev je naime skoro nemoguća zadaća. Stručni zapisi, sadržaji, ke se (zbog spodobnih pozadin govoračic i govoračev) ponavljaju i znanstveni opisi dijalekta ne pokriva zanimanje svih, nego prvenstveno fascinira lingviste. Drugačija je situacija sa snimkami. Slušati ljude, kako povidaju o svoji žitki, a to u različni varijanta, je zanimljivo za veliku masu ljudi. Tim već se moramo ufati, da ćedu se te snimke objaviti ne samo na CD-u u forma tu mp3. Kratke snimke lako dostupne na nekakovoj platformi za streaming bi mo rebit zaista privukle interes mladih i tim bi se online sigurno brže širile.

Čitanka neka potakne načitanje. Da se pri tom ne izgubi zanimanje je pred svim i važan izbor snimkov. Osebujno dobro se čitaju i slušaju primjeri bez reza u snimki i tematičkoga skoka u pripovitki. Tako se u pojedini snimka more čuti jedna završena štorica s početkom i koncem, kade i snimka nije (barem ne ćutljivo odnosnočujno) porižena. Nažalost se to nije ugodalo u svi seli, tako da se čuda temov ponavlja. Za znanstvenu prispodobu je to naravno prednost. A u tom leži pravi potencijal knjige.

»Čitanka po našu« je skrovišće nevjerojatnoga kolektivnoga znanja i zviranjak jezičnih posebnosti. Još nikad nije bilo tako lako dobiti ćut za različne varijante kot pomoću ovih snimak. Krozato, da se opisi sela nadovezuju na otiskani tekst, olakša se i učenje i razumivanje lingvističkih terminov i more zato služiti praktičnim priručnikom za proučavanje gradišćanskohrvatske jezične tematike.

Človik se more samo ufati, da će se ova knjiga najti u gornji razredi viših škol, na pedagoški visoki škola i na sveučilišći i da će onde privući zanimanje mlade generacije.

Slike