Književnik, aktivist i novi­nar Jurica Čenar je 2. marca bio gost »Razgovora u Centru«. Povod je bila publikacija mo­nografije Ðura Vidmarovića o Jurici Čenaru i njegovom pjesničtvu, ka je izašla lani u novembru. Voditelj večera, Petar Tyran, je pri razgovo­ru istaknuo Juricu Čenara i kao novinara i aktivista za hrvatsku narodnu grupu.

BEČ — Urednik u Hrvatskoj redakciji ORF-a Gradišće Jurica Čenar gostovao je na tribini »Razgovor u Centru« ku zajed­no organiziraju Hrvatski centar u Beču i bečka podružnica HKD NAPREDAK. Povod je bila monografija »Jurica Čenar, hr­vatski pjesnik iz Gradišća«, ku je nedavno o njemu publicirao u Hrvatskoj znanstvenik Ðu­ro Vidmarović. Publiki je kroz z­a­nimljivi razgovor predstavljen Čenarov politički, publicis­ti­čki i kulturni angažman, s posebnim osvrtom na njegovo za­laganje za prava gradišćanskih Hrvatov. Ov svestrani gradiš­ćanski Hrvat, kako je istaknuo Tyran, izdao je do sada tri zbi­r­ke pjesam i jedan roman.

Bio je i predsjednik Hrvat­skoga akademskoga kluba od 1976. do 1978. ljeta i član glazbenoga sastava folklornoga an­sambla Kolo-Slavuj. Član je i Društva hrvatskih književnika i grad. PEN-a. Njegov književ­ni prvijenac je izašao 1983., zbirka pjesam »Misi misli«. A novelom »Svojemu svoj« (1993.) se je pojavio i kao prozaist, na­ime romanom, ki je postigao 1. nagradu pri književnom naticanju Ignac Horvat 1992/93.

Tyran je napomenuo da je Čenar svojimi književnimi os­tvarenji dostigao mjesto najis­taknutijih gradišćanskohrvat­skih književnikov, Mate Mer­šića Miloradića, Ignaca Horvata i Augustina Blazovića.

(Snježana Herek)