19. po redu Varaždinski Sjajni Bal u organizaciji Hrvatsko-austrijske kulturne zajednice Varaždin priredili su opet u predivni, zapravo jedini dvorana za ovakovu prigodu, u Velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskoga narodnoga kazališća u Varaždinu.

Na čelu organizatorov je i ljetos opet stala neumorna, angažirana i nepopustljiva predsjednica Hakz-a Ingeborg Jurić uz pripomoč dopredsjednice Mirjane Dukačević, suradnika za glazbu Mladena Mazura, suradnika za uredjenje interijera Dubravka Martineza i suradnika za protokol, Dražena Dretara. Voditelji su i ljetos bili Silvija Bucolić iz Gradišća i Dražen Sirišćević a plesnu knjigu je oblikovala Lila Herceg.

 

VARAŽDIN —  Na posebni poziv Viktora Mazanika i njegovoga poduzeća Vitus d.o.o. je i ljetos opet delegacija gradišćanskih Hrvatov pohodila ov sjajni bal i uživala u ovom staroaustrijskom ambijentu. Senior Gradišćan?cev je bio kom. savj. Poli Blagus, ki je ovu priliku koristio i za službene i poluslužbene razgovore.

(ur)

 

>> Galerija

Kategorije

Slike