Do 13. decembra moru odredjena hrvatska društva, političke stranke i Crikva poslati predloge za Savjet za hrvatsku narodnu grupu (Narodnosno vijeće). U novom ljetu će Savezno kancelarstvo onda nominirati savjetnice i savjetnike. Dokle neka društva još išću, imaju druga preveć ljudi na raspolaganju. Slijedi mali pogled u zbivanja:

BEČ — Savezno kancelarstvo je prošli tajedan prosilo za predloge za novu periodu Savjeta za narodne grupe, ka će biti od 2022. do 2025. ljeta. Prošnja ide na politiku, Crikvu i na odredjena društva. Narodna stranka i Socijaldemokratska stranka predlažu po pet ljudi, Crikva predlaže dva zastupnike, a ostala društva dvanaest zastupnic i zastupnikov. O konačni savjetniki i savjetnica odlučuje savezni kancelar (aktualno Nehammer). On je poziva u ta savjetodavajući gremij.

Do 13. decembra 2021. imaju odredjena društva mogućnost, da predlažu do tri osobe, od kih Kancelarstvo pak zibere dvanaest ljudi. Do sada su sljedeća društva poslala predloge: Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov (DZ), Društvo za obrazovanje Gradišćanskih Hrvatov (DOGH), Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću (HKD), Hrvatsko štamparsko društvo (HŠtD), Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (HKDC), Kulturna zadruga (KUGA), Panonski institut (PAIN), Prezidij socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišovitojezičnih općin, Tamburaška muzička škola jug (TMŠJ), Hrvatska narodna visoka škola (HNVŠ), Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH), Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču (HGKD), Hrvatski centar (HC) i Hrvatski akademski klub (HAK).

Dokle neka društva još nisu javila predloge, se je zadnje spomenuti HAK jur odlučio. Društvo se je zadnjih ljet zalagalo za pomladjenje Savjeta i se je u klupskom časopisu noviglas.online intenzivno bavio Savjetom. Predsjednik Aleks Vuković je još u januaru ovoga ljeta prema HRVATSKIM NOVINAM izjavio, da HAK „kani i će nominirati kod dojdućih izborov mlade ljude. Ali ta odgovornost ne leži samo kod HAK-a. Nadregionalna društva su jur predugo zaspala uključiti mladinu u svoje djelovanje a sada se čudu, kade mladina ostane. Ne samo ,uključiti’, nego i da mladina smi odlučiti i svoje ideje ostvariti.“ Zadnju periodu Savjeta je HAK nominirao Tereziju Stojšić, Gabrielu Novak-Karall i Matthiasa Wagnera, ki je početkom ovoga ljeta položio funkciju u Savjetu. Med drugim je Wagner, najglasniji kritičar Savjeta, napustio Savjet, jer je „sidio na mjestu HKD-a“, iz čijega odbora je zbog neslaganja bio ljetos istupio.

Da pojedina društva imaju „mjesta“ nije nigdir zapisano. Dogovor med Nikijem Berlakovićem (VP) i Walterom Priorom (SP) je svojčas peljao do toga, da se je uhodao ključ po čemu se „slušaju“ nominacije. Po tom ključu ima HKD 3, HKDC 2, HNVŠ 2, HGKD 1, HAK 1, HŠtD 1, Prezidij 1 i DZ 1 mjesto u takozvanoj društvenoj kuriji Savjeta. Prezidij i Djelatna zajednica su pri tom jasno obojena društva, čiji predlogi za Savjet su kotrigi Socijaldemokratske od. Narodne stranke.

HKD je po odstupu Matthiasa Wagnera s odobrenjem HAK-a i TMŠJ-a, ki su u pismu na Kancelarstvo prosili, da će se u budućnosti već zgledati na mlade, predložio potpredsjednika Didija Jurković a iz Uzlopa. Kako je rekao predsjednik HKD-a Stanko Horvat HKD će opet predložiti iste ljude, naime njega, Jožija Buranića i Didija Jurkovića. Na pitanje, je li tri muži prik pedeset ljet zrcalu hrvatsku narodnu grupu u cjelini, se Horvat nasmiši i odgovori: „U prosjeku na svaki način, da!“ Dodao je, da je teško najti ljude za Savjet i da su iskali ljude. Ipak si ljudi moraju za sjednice Savjeta odlazniti i to besplatno. A HKD-u je naravno važno, da su njevi nominirani ljudi u odboru od. njemu jako blizu, tako da pratu djelovanje kulturnoga društva.

Hrvatski centar u Beču i HGKD ćedu kotno HKDC i HNVŠ svoje sjednice stoprv održati. M. Ivančić je jur izjavio, da imaju „hvala Bogu dost intersentov“ i da moru se samo još odlučiti koga kanu predložiti.

Da se najde i nove ljude, ki bi prošli u Savjet, kaže i predlog Hrvatskoga štamparskoga društva. Izdavač HRVATSKIH NOVIN naime predlaže svoju dugoljetnu odbornicu Ritu Jandrišić. Ona je rekla za HN, da sama nikad ne bi mislila na to i da je skeptična, će li moći nešto pokrenuti u Savjetu — u slučaju da bi ju Kancelarstvo nominiralo. Ipak se kani zalagati i svoj angažman realizirati, ne na zadnje za opstanak HN. Pinkovčanka bi uza to bila jedna od rijetkih žen. Od 24 mjest u Savjetu su u zadnjoj periodi samo pet zauzele žene. Će li kvota biti u sljedećoj periodi viša, u to se sumlja.

I u HAK-u nije bilo problem najti nove ljude za Savjet niti ne žene, rekao je predsjednik Aleks Vuković. U proširenoj sjednici su se hakovci odlučili, da namjeravaju predložiti Maricu Zvonarić, Veru Buranić i Aleksa Vukovića. Realnu šansu vidu za jednu, morebit dvi osobe. A imali bi još barem jednu, ka bi bila pripravna. M. Wagnera, do sada uvijek podupiran od hakovcev, nećedu ovo ljeto predložiti, jer moru predložiti samo 3 osobe. Wagner je izjavio prema HN, da bi bio pripravan za djelo u Savjetu, još i za predsjednika bi se naticao. Da realne šanse nima, mu je isto svisno.

Ada sve staro u Savjetu?

Kategorije