Društvo za polipšanje sela svečuje svoju 50. obljetnicu postojanja, a tako se je ljetos na „kirtu” svečevalo bogatim trodnevnim programom, kade su nastupali i Novi Fosili.

Kirta, tako zovu Stinjaki svoj kiritof na vikend po Petrovoj, 29. junija. Kako dugo se ta jur održi, se ne zna tako točno. Kako dugo ju organizira Društvo za polipšavanje sela Stinjaki se medjutim zna. Ljetos je društvo na kirti moglo svečevati svoju 50. obljetnicu postojanja.

Koč kada se je kirta svečevala okolo crikve, malo kasnije na Gospodinovom, onda jur i u šatoru. Zadnja desetljeća svečuju Stinjaki u velikoj dvorani, a to tri dane. Iako se je kroz desetljeća čuda ča minjalo, neke stvari ostaju iste. Iako se pinezi već ne zaslužu trganjem črnih jagod/borovnic, a i novi prusliki već nisu san mladih žen, lipe rube si Stinjaki još uvijek kupuju za kirtu. S njimi tancaju onda kroz veliko svečevanje.

S Novimi Fosili kroz petak

Mladje generacije si kirtu prez Branke i Veselih Stinjakov već ne moru predstaviti, toliko dugo ova grupa oko bivšega stinjačkoga farnika Branke Kornfeinda jur otvara i do rane zore ne zatvara zabav.

Kako bi privukli još veći broj ljudi iz okolice na kiritof, je Društvo za polipšavanje sela pred koronom pokusilo dovesti i drugu grupu na zabav. 2019. ljeta je to bio Tomislav Bralić. Onda je korona prekinula dugu tradiciju kiritofa. Ljetos 2022. ljeta su po dvi ljeti opet održali trodnevno svečevanje, a opet pozvali poznatu grupu. Novi Fosili, na plakati službeno najavljeno kot Sanja, Marinko i Zec, su ispunili sva očekivanja.

Stinjačka dvorana je bila puna kot već dugo ne. Uz domaće Stinjake se je dovezlo i čuda ljudi iz okolice. Spomenuti tri izvorni člani ove najpoznatije hrvatske pop-grupe su se prezentirali pojačani od benda i dvih mladjih jačkaric i su lipo napunili pozornicu. Iako ljeta i na njim nisu prolazila, Fosili su uložili svu energiju i motivirali publiku, da jači s njimi nje najpopularnije jačke.

A jačili su uživo, ča se je u neki pasaža i čulo. Stinjakom su ispunili još i želju, kad su kratko zajačili „tudju“, ne iz vlašćega repertoara jačku Tužna je noć i stim su se napunila još i zadnja mjesta pred pozornicom. Točno u polnoć su se Fosili spominjali „dobrih starih vrimen“ i uz velik aplauz točno završili nastup.

Branko i Veseli Stinjaki su mogli preuzeti motiviranu publiku i ju vjerno kot uvijek – a ov put još i s novimi jačkami u repertoaru – zabavili do rane zore.

Turnir ljudskoga stolnoga tenisa u subotu

Društvo za polipšavanje sela je prošlih ljet pokušavalo preminiti nekoliko stvari na ovoj najvažnijoj stinjačkoj fešti. Riziko, da se u petak prosi ulaz ili da se u subotu nudi alternativni program, se je isplatio. Po treti put su u subotu organizirali turnir ljudskoga stolnoga nogometa. 16 momčadi se je prijavilo, na koncu je dobila mladja grupa Prijateljev nature turnir i priznanje.

Svetačna maša i duga pomašnica u nedilju

Nedilju je Društvo za polipšavanje sela održalo oficijelni svetačni akt prilikom 50. obljetnice postojanja. Društvo se je osnovalo 1972. ljeta. Prva troja ljeta je stao mjesni farnik Leo Štubić na čelu društva, od onda je preuzeo Josef Živković peljanje društva i je tu službu vršio do 2015. ljeta, kad ga je naslijedio Valentin Grandić.

Josefa Živkovića su kod svetačnoga akta častili za njegovo 40-ljetno predsjedničtvo i ga prozvali časnim predsjednikom. Nadalje su i častili druge dugoljetne funkcionare i to slikami lutke u stinjačkoj nošnji.

Društvo je prilikom jubileja unajpr izdalo bogato ilustriranu broširu o prošli 50 ljeti. Društvo je osebujno poznato za seoski muzej, ki je u vlasničtvu društva. U njem izlažu dugovanja prošlih vrimen kot i bezbroj nošnjov i krocanih jaj, pisanic. Nadalje se društvo uz organiziranje kiritofa skrbi za kitice na glavnom trgu.

Slike