Dolnjopuljanski zbor je s brojnimi prijatelji pred svim iz obitelji Kočiš oblikovao bogati instrumentalni i jačeni program uz meditativne tekste.

Dolnja Pulja – Odrinuti koncerti su većkrat još i prednost. A to se je pokazalo pri korizmenoj vešperi na Macicnu nedilju u Dolnjoj Pulji. Zbor Dolnja Pulja, tako naziv jačkarne grupe, se je prezentirao u zvanarednoj balanci glasov i jako točnim jačenjem.

Sama vešpera je počela pozdravom farskoga moderatora fra Zorana Tadića. Kot druga je Jelka Zeichmann-Kočiš pozdravila u ime svih akterov i dala kratke upute u koncert. Tako je objasnila, da je bio koncert predvidjen pred trimi ljeti kad je imao Beethoven jubilej, i zato su neki njegovi kusići u programu.

Orgule kot črljena nit

Prva i zadnja muzička točka su bili dva kusići za orgule, ke je prof. Štefan Kočiš virtuozno predstavio. On je bio tokom vešpere, more se reći, glavni akter. Ne samo da je igrao sam na orgula, isto tako je pratio vokalne solistice, zbor i gudače.

Program, koga je sastavila Jelka Zeichmann-Kočiš, je bio jako šarolik. Prilično tretinu je oblikovao Zbor Dolnja Pulja sam. Tako i jačke Zbogom i Molitva ke je napisala Doroteja Zeichmann a Štefan Kočiš je tekste uglazbio za zbor. Nadalje su nastupale sopranistica Ana Kornfeind i mezzosopranistica Klaudija Fellinger kot duet u pratnji s orgulami. Ana Kornfeind je jačila Beethovenov Die Himmel rühmen kot solistica uz pratnju zbora i orgulov.

Kratak nastup su imale i Pujanke, ke isto tako pelja Jelka Zeichmann-Kočiš. Kot prvo su jačile psalm 51 po hrvatsku, englesku i nimšku uz pratnju velikoga zbora, a zatim Laudate Dominum same.

Gudači u svi varijacija

Uz dva čisto orgulaške instrumentalne kusiće je Jelka Zeichmann-Kočiš uplela i četire gudačke točke. Kot prvo su Jelena i Lorenz Kočiš uz pratnju orgulov igrali Šostakovičov Präludium za 2 gusle i klavir. Verena Stourzh i Martin Kočiš, obadva profi muzičari su predstavili Pleyelov Duo za dvi violine u g-moll. Odmah zatim je slijedio ansambl Kočiš.

Zadnja instrumentalna točka je bila Romanze u F-Duru Beethovena ku je igrao Martin Kočiš na gusla uz pratnju na orgula.

Vešpera s meditacijom ali prez blagoslova

Pet skoro isključivo hrvatskih meditacijov nije prekinulo nego nadopunilo ovu vešperu. Tri kraće je štala Doroteja Zeichmann, ostale dvi Jelka Perušić. Za konac vešpere je bio predvidjen blagoslov, ki je morao ispasti, jer je fra Zoran Tadić morao pojti na jednu spovid. Očividno je koncert duže durao nego je bilo najavljeno.

Dugo ali nikada nije nastalo. Burni aplauz, ki je po želji organizatorov bio stoprv na kraju vešpere, je kazao veliko zadovoljstvo publike. Isto tako su bili i akteri po vešperi ganuti od šarolikoga i jako balansiranoga programa, komu je ta jedna ili druga meditacija dodala i praktičan tanač za život.

Znatna promjena kod zbora

Pod peljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš se je znatno pomladio bivši crikveni zbor Dolnje Pulje. Novi člani potiču uglavnom iz Kuga zbora, ali i sve već jačkarov i jačkaric iz okolišnih sel sudjeluje u Zboru Dolnja Pulja. Miks zrelijih i mladih glasov se je ispostavio kot velika prednost.

Kristijan Karall

Slike