Tamburaško društvo »Ivan Vuković« iz Pandrofa je još 2019. predvidjalo svečevati 50. obljetnicu utemeljenja. Zbog pandemije su to morali odrinuti za skoro dvoja ljeta i su konačno prošli vikend na tri dane, 29., 30. i 31. oktobra, slavili svoj jubilej s trimi dobro posjećenimi koncerti u auli osnovne škole u domaćem Pandrofu. To znači da su po dvoljetnoj pauzi opet nastupili pred publikom. Jive Maszl jur već od 30 ljet dugo pelja ov tamburaški orkestar u Pandrofu, koga je bio utemeljio tadašnji farnik u Pandrofu Joško Palković.

PANDROF — Prezentirali su i CD s naslovom »Ljubav je«, na kom su sakupljeni najobljubljeniji hrvatski šlageri svih njevih koncertov. Dirigent Jive Maszl, ki jur već od 30 ljet dugo pelja tamburaški orkestar Pandrof, bilancira prošla ljeta jako pozitivno i bila da su bogata ča se tiče njev muzički repertoar i produkcije. Producirali su nekoliko CD-ov i DVDov, kao i mjuzikl i mašu, ku je komponirao Jive Maszl. U programu orkestra »Ivan Vuković« iz Pandrofa da su zastupani svi žanri muzike je naglasio zborovodja Jive Maszl.

Samo s narašćajem da imaju probleme, priznao je Maszl u razgovoru za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Jer, ako mladi ljudi gredu u Beč zbog djela ili studija, već ne dojdu najzad u društvo“. Na početku da je bilo oko 100 članov a sada ih je oko 20.

Prezentirali su novi nosač zvuka, CD, na kom su sakupljeni najobljubljeniji hrvatski šlageri koncertov Tamburaškoga orkestra »Ivan Vuković« iz Pandrofa, ki je zapravo jur pred dvimi ljeti svečevao 50. obljetnicu postojanja društva, ali zbog pandmije su svečevanje morali odrinuti.

Sada su konačno mogli održati jubilarni koncert — a to s trimi koncerti za redom — pri čemu su je muzički pratili i Feri Janoška (bandoneon) operna pjevačica Elisabeth Pratscher kao i vokalni ansambl BasBariTenori s Tomom Jankovićem, Palom Malyjem, Rubenom Gludovcem i FilipomTyranom — ovi su obikovali hrvatski odnosno slavenski dio programa. Od čega ov put nije bilo puno, jer su se po odluki Jive Maszla pri ovi koncerti koncentrirali na drugu nego hrvatsku narodnu muziku. Tako da je toga većkoj i većkomu bilo i premalo.

Kako je Maszl naglasio su ipak srićni, da su mogli i za vrime korone realizirati svečevanje i koncerte prilikom obljetnice.

Slike