Baran 21. 3. – 20.4.

Ljubav: Septembar će Vam doprimiti nove pustolovine u ljubavi i s Vaš:om partner:icom! Posao/uspjeh: Vašoj moći I motivaciji na poslu, ali i u svakidašnjici, se more ov misec samo diviti. Zdravlje: Po kratkoj betežljivoj fazi ćete najti sada opet novu energiju.

Bik 21. 4. – 20. 5.

Ljubav: Vaš:a partner:ica će Vam u septembru ispuniti svaku želju. Uživajte! Posao/uspjeh: Hoćete preveć najednoč dostignuti – tako stojite sami sebi na putu. Koncentrirajte se na jednu zadaću. Zdravlje: Voda Vam ov misec jako godi, znamda je čas za mali wellness-izlet?

Dvojki 21. 5. – 21. 6.

Ljubav: Samo pozitivna ljubavna iskustva čekaju Vas u devetom misecu — mogućnosti su besbrojne! Posao/uspjeh: Na poslu dvojkam ne fali na pravi riči — to će imati dobar uticaj na karijeru. Zdravlje: Nemir i noći bez spavanja Vas pratu. Vježbe za popušćanje moru pomoći.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Ljubav: Ljubomora i nesporazum se kažu u Vašoj vezi. Problemi med Vami i Vaš:om partner:icom ćedu se koncem septembra ali moć riješiti. Posao/uspjeh: Šarm rakov je velika prednost na poslu, to ćete ov misec uptiti! Zdravlje: Čemerno raspoloženje i glavobolja zavdaju rakom čuda skrbi. S malo gibljenjem ćete se ali vrijeda ćutiti bolje!

Lav/oroslan 23. 7. – 23. 8.

Ljubav: Vaša privlačnost je u septembru omniprezentna, ada odlična mogućnost za upoznanje nov:e partner:ice! Posao/uspjeh: Jako ste uspješn:e na poslu, pred svim zato, kad kanite svenek najbolje rješenje najti. Isplatiti će se ov način djelanja. Zdravlje: Svejedno je li kod športa ili jila, nekate pretiravati. Pazite već na vaše potriboće!

Divica 24. 8. – 23. 9.

Ljubav: Namigovanje I strastvene noći Vas čekaju u septembru — nastat će opet vruuuuće… Posao/uspjeh: Ov misec će Vam se nuditi velika šansa na poslu, ka će uticati i na budućnost. Zdravlje: Moguće, da ćete u septembru ćutljivo reagirati na stres i uzbudjenje. Obajdite takove situacije.

Vage 24. 9. – 23. 10.

Ljubav: Ljubav, ljubav, ljubav — ov misec poznate samo jednu temu, ka Vas more oduševiti! Posao/uspjeh: Projekti na poslu ne izgledaju jako pozitivno — do konca miseca će se situacija ali poboljšati. Zdravlje: Septembar Vam doprimi novu motivaciju: Van u naturu i uživajte okolicu!

Škorpion 24. 10. – 22. 11.

Ljubav: Početkom miseca se ljubavni posli činu malo dosadni. Ali ki zna, ča će se u toku miseca sve dogoditi... Posao/uspjeh: U septembru morete Vaše kolegi:ce i predstojni:ce osvidočiti od Vašega znanja i sposobnosti. Samo dalje tako! Zdravlje: I ako se ćutite zdrav:e i moćn:e, nekate bit lakomišljen:e!

Striljac 23. 11. – 21. 12.

Ljubav: Gledeć na ljubav Vas u septembru ne čeka jesen, nego drugo protuliće! Posao/uspjeh: Točno znate ča se isplati, i ča je nevridno trošiti vrimena. Tako morete djelati na točnom i odredjenom cilju! Zdravlje: Septembar je pravi čas da najdete mir i hladnokrvnost. Uživajte slobodno vrime!

Jarac 22. 12. – 20. 1.

Ljubav: Ljubavna srića Vas prati — pare kot i samce! Posao/uspjeh: »Spametniji popušća« veli poslovica. Držite se nje na poslu! Zdravlje: Septembar Vam doprimi čuda nove moći i snage. Tribat ćete ju!

Vodenjak 21. 01. – 19. 2.

Ljubav: Znamda se konačno nudi mogućnost, da se zaljubite! Kod parov se nasuprot konačno more riješiti problem, ki jur dugo prati vezu. Posao/uspjeh: Vi imate toliko nove ideje! Moguće, da ćedu Vam se (zbog toga) nuditi i novi izazovi i projekti. Zdravlje: Koža je naš najveći organ — posvetite joj malo časa ov misec!

Ribe 20. 2. – 20. 3.

Ljubav: Na poslu je relativno mirno, tako se morete potpuno koncentrirati na ljubav! Vaš:a partner:ica će Vam biti zahval:na! Posao/uspjeh: Ov misec morete Vašu kreativnost iživiti i s tim oduševiti u uredu. Zdravlje: I ako se neki zdravstveni problemi činu nevažni — sigurno ne more škoditi, ako je riješite s Vašim doktorom!