Nikada. To nije zdravo. Jasno, to je seksi. Samo za odredjene prilike. Ako žena ima lipe noge. Tako suprotna su mišljenja o tom, je li žene neka nosu visoke petice, šteklje kot velimo. Tajna, zbog čega nije otkrita. Med žen-skimi slabosti su cipeli na vrhu top-liste. Muži nikada nećedu razumiti miljahnu vezu, ka postoji med svakim parom cipelov i njeve vlasnice, a nećedu razumiti ni, zač ih žena nikada ne more imati preveć. Cipeli su jedan od najstarjih ljudskih izumov (Erfindung). Prvo su primitivno izgledali, bili su od trave, kože ili krzna (Fell). Čuvali su potplate od oštroga kamenja i mrzline. O dizajnu si nijedan još nije razbijao glavu. Visoke pete nisu bile u modi. A nije bilo još ni mode. Cipeli se mnogokrat spominjaju i u Bibliji, a crteži cipelov su i na zidina egipatskih hramov i faraonskih grobnic. Kade oko 1850. ljeta počinju šostari razlikovati med livom i desnom cipelom. Do tada su izdjelivali jednake cipele za obadvi noge. Da stavi petu na cipelu, na to je došao prvi Leonardo da Vinči. Cipeli/čepeliši/šoljini/panke sa šteklji su prvo bili modni hit jakoga spola europske aristokracije. Tada je jahanje naime bilo na dnevnom redu bogatašev, a malo viša peta je za vrime jahanja nogi osiguravala stabilnost. Tako su ondašnji muži sigurno sidili u sedlu. Katarina Mediči je kot zaručnja 1533. ljeta upeljala petice i u žensku modu. Naručilja si je svoje cipele kod slavnoga majstora iz Firence. Čim se je kraljevska nevjesta bila prošetala na visoki petica, su šteklji nastali hit med damami europske aristokracije. Sljedećih 200 ljet se je pak društveni status dame mirio po višini pete. Francuska revolucija je preminila odnos prema štekljom. Postalo je nepristojno kazati na van plemićki status. Petica se je smanjila, i dame su se opet približile zemlji. Krajem 19. stoljeća su se opet vrnule u modu i od onda već ne falu u nijednom ženskom ormaru. Kot većina žen nikada nima dost za oblići, tako nikada nima ni dost čepeliši. Talijani su med prvimi reagirali na žensku potriboću za dobrimi pankami. Zato su talijanski cipeli cijenjeni kot najkvalitetniji na svitu. Većina žen bi dala poslidnji euro za krasne cipele. Oni za žene imaju čarobnu moć, kot oni stakleni, ki su pomogli Pepeljugi da dojde do svojega princa. Osebita slabost su cipeli s visokim petami. Opsesiju šteklji ne more smanjiti ni činjenica, da se 43 od sto žen zbog visoke pete barem jednoč u žitku narani. Žene znaju, da visoke pete s vrimenom prouzrokuju bolne deformacije nog. Vračitelji su jur svenek opominjali na to. Ali im se je predbacivalo, da ništa ne razumu od glamuroznoga žitka. Ipak su se žene polako uspametile. Otkrivaju uz svoje “high heelse” sve već božanstveno komotne balerinke.

Kategorije