Vjerojatno nisam jedini, ki si je uoči eklatantnoga podražanja goriva — u mojem slučaju dizela — sām sebi naložio, da će namjesto dopušćenih 130 kilometrov na uru a ponekad, ako u vrimenskoj stiski, i još malo, pravoda nedopušćano, brže, sada voziti samo 100 kilometrov na uru na autocesta.

U gradu zapravo nima šanse ušparati u brzini. Ako polazim od toga da bi mogao tim ušparati 25 posto goriva — ča je pri prosječnoj potrošnji od 10 litrov na 100 kilometrov (selo/ grad) i pri sadašnjoj cijeni dizela od kih 2 € u prispodobi s 1,40 € pred ovim eklatantnim podražanjem 2,5 litrov na 100 kilometrov (60 Centov x 2,5 = l,5 €). U prošlosti sam godišnje vozio ča do 55.000 kilometrov. Tim bi si sada mogao prišporiti 825 € (ili po stari pinezi 12.100 šilingov). Samo usput: nije mi jasno kako je moguće da je kumaj bilo poznato da ćedu dojti sankcije nad Rusijom a tim vjerojatno podražanje nafte i plina cijena goriva na crpka, se je odmah digla za 40%. Gdo je ovde od danas na sutra toliko već zaslužio?

Polazeći od toga da ću po gradi sada čim već voziti tramvajem i podzemnicom — to znači da za druge već neću toliko moći igrati poštara — ćedu se moje stroške za gorivo još jednoč smanjiti. Od toga će država imati „škode“ jer će zaslužiti manje na porezu na gorivo, ko trošim ako vozim autom—i kako će me naravno ljetna karta za gradski prijevoz (za starije od 65 ljet) stati 250 €.

Ali sada tomu kade će država ostati na cidulu: ako manje i poljackije vozim, a zato i sve rjedje zateknem u radar lečke i već neću tribati toliko kaštige plaćati za prekršaj odredab za parking — iako za moj kotar ionako godišnje plaćam „parkpickerl“, onda će državi dosta (indirektno) naškoditi. Polazeći od toga da u kvartalu plaćam prosječno ca. 220 € kaštige (ponekad manje a dostkrat i već) onda je to godišnje 880 € ke plaćam državi. Te pineze od mene već neće dostati ako mi se ugoda držati se svih propisov, ča će biti naravno teško, jer neću se moći ugnuti svim radarpištolam i „striljcem“, ki se skrivaju za stabli i prometnimi znaki kao i marljivim parksherifom ki djelaju i na proviziju.

Ako sada polazimo od toga, da bi se svi držali propisov na cesti i da svako vozilo na cesta i autocesta (kih 6,2 milijuni ki potencijelno kršu cesni red i svaki od njih hipotetski plaća samo 200 € kaštige na ljeto je to 1,24 milijarde €) onda bi država od sada manje zaslužila od kaštigov nego do sada. A sada ozbiljno: Misli negdo ozbiljno da će država dobrovoljno odustati od toliko pinez, ke je jur unajpr zaplanirala u budžetu kao fiksni dohodak?

Evo, vidite, koliko ću ja i koliko bi mi svi naškodili državi ako se strogo držimo reda na cesti. A to ne more biti u interesu bilo ke države.

Kategorije