Čujete jur ptice jutro, kad se stanete? Ne? Vrime je ponavljati mjere za srićne ptice u vrtu.

Nedavno je skup blogerov na YouTubeu s milioni pratiocev upozorio na ugroženost ptic. Prošlih 40 ljet da se je samo u Europi zgubilo 600 milioni ptic. Uzroki su naravno različni, ali neki su vidljivi golim okom, na primjer kad pogledamo lapte i loze.

Ako prispodabljam meni poznate lapte sa starimi kipići, onda je jedno veljek vidljivo. Falu svi ti grmi, busi, trnjice na medji, a i pojedina (sadovna) stabla jur odavno već nisam vidila. A k tomu se pridružuje i umjetni gnjoj i pred svim pesticidi, ki smanjuju populaciju insektov, važnoga izvora hrane ptic.

Površina vrtov utiče na okoliš – Ovi blogeri, ke drugačije vidiš, kako posijaju raritete u visokocijene zdjele s prelipimi drivenimi značkami, sada upozoravaju na to, da je površina privatnih vrtov u Europi prilično jednaka zaštićenim površinam kot na primjer Nacionalnim parkom, Parkom prirode ili drugačije zaštićenim područjem. Privatni vrti bi ada mogli imati znatan uticaj za okoliš i za ptice.
Različna gnjazda za različne ptice – Ada par idejov, ke se daju lako ostvariti u vlašćem vrtu. Pokidob se je raznolikost u vrtu smanjila, su se i smanjila mjesta za gnjazda. Obljubljena mjesta su u škulja u stari stabalji, u trnoviti ili gusti grmi, u puzeći biljka ili u shranjeni mjesti staroga škadnja ili stana. Ovi elementi, mi se čini, su se nažalost izgubili iz modernih planiranih vrtov. Ako toga svega ada – nažalost – nije, mora se pomoći s umjetnimi hižicami za ptice. Ali ne smi se zabiti: Tako različne kot su potriboće pojedinih ptic, tako različne moraju i biti ove hižice. Obične hižice, ke se moru kupiti u supermarketu su za sinice. To je početak. Već veselja ćete imati, ako si sami gradite ili na primjer pletete iz friško poriženih vrbov gnjazdo, ko obisite u kiće. Onda morete i gledati, ka gnjazda se koj ptici dobro vidu. Savezi za zaštitu okoliša ponekad još i nudjaju besplatne plane za različna gnjazda.

Dobra krma – Ako kanite imati ptice u vrtu, morate uz zaštićena mjesta i ponuditi dobru hranu. I to se ugoda sa šarolikošćom u vrtu. Ako uvijek nešto cvate, će i uvijek biti insektov, a s tim i hrana za ptice. Ostavite kitice i jednostavno na miru, da moru producirati sime. I to je hrana za živine. Uglavnom: Ostavite jedan dio vrta na miru. Ova „neuredba“ će se živinam viditi. Po zimi se ptice moru krmiti, onda morete zimske ptice i iz blizine pogledati. Triba se paziti na sljedeće: Ne krmite gumbonce u plastiki: Ta plastika čuda puti odleti i onečišćuje okoliš, zvana toga se moru ptice u toj mriži zaplitati i naraniti. Isto tako gledajte, da se ptice ne moru „sjesti“ na krmi. Ovako ju onečišću i moru se širiti betegi. Bolji su ovakovi stupi, ki imaju odzdola štangu i samo malu škulju.

Voda u vrtu – A po ljeti? Neki krmu, ali to ča je neophodno potribno, je voda. Ako postavite zdjelu, moći ćete uživati u kupajući ptica – moj peršonski vrhunac s pticami.

Tereza Grandić

Kategorije