Hrvatski akademski klub je ljetos po drugi put priredio jezični seminar „Jezik prez granic”. Ukupno 50 mladih se je tajedan dugo u Crikvenici bavilo hrvatskim jezikom i aktivizmom na manjinskom polju.

Jezik prez granic – Tako su Vera Buranić i Tereza Grandić sprvine samo u šali nazvale svoj projekt, čim su se naticale za takozvani omladinski susret Europske unije Erasmus plus. Jezik naime povezuje gradišćanske Hrvate iz Austrije, Madjarske i Slovačke i gradi most u Hrvatsku. Bez znanja skupnoga jezika bi ove veze bile čuda slablje.

Lani je ov prvi pokus povukao prik trideset mladih u Hrvatsku, da onde skupa djelaju na svojem znanju jezika, da izdjelaju nove projekte i da se bavu manjinami i manjinskimi temami. Zbog dobroga odziva su organizatorice ljetos povišile broj sudionikov i bilo je uspješno. Koncem maja su bila sva mjesta zauzeta. Pretprošlu subotu se je onda bus s kih pedeset ljudi otpravilo na seminar u Crikvenicu.

Jezični seminar kot Erasmus+ projekt

Dok su pred tridesetimi ljeti organizirali tečaje hrvatskoga jezika sa strani Hrvatske, je u današnje vrime teže najti financiranje za ovakov format. Naticanje za erasmus+ projekt je bila logična posljedica, jer ov format potribuje, da suradjuju mladi ljudi izmed 18 i 30 ljet iz barem trih držav.

Hrvatski akademski klub si je zato jur lani poiskao partnere i je je našao u Hrvatskom kulturnom savezu u Slovačkoj, u Društvu gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj (DGMU) i u Udrugi hrvatskih studenata u inozemstvu (UHSI). Ljetos su nastavili ovu suradnju. Organizatorici Veri Buranić osebujno veseli, da je ljetos sudjelivao velik broj iz Madjarske i Slovačke. Ona se ufa, da ćedu dosadašnji sudioniki širiti svoje dobro iskustvo.

Tečaji, djelaonice i izleti

Kot je rekla organizatorica Buranić su se trsili, da nudu šarolik, intenzivan i zanimljiv program. Četire dane su se ukupno 44 sudionice i sudioniki bavili jezikom. Podvarali su je pritom kroatisti Elizabet Živković, Ivan Rotter, Nika Račić, Adrijana Markon Jurčić i Tereza Grandić.

Navečer su sudionikom nudili različne djelaonice. Kot prošlo ljeto su snimali podcast i video za after-movie. Ljetos su dodavali i kreativne djelaonice jačenja, našivanja ili pisanja pjesmic, a Aleksandar Vuković je predstavio svoje djelo u MEN-u i povidao o manjina u Europi.

Jedan dan je ljetos bio posvećen cjelodnevnoj djelaonici. Ovo da su preuzeli od seminarov MEN-a, rekla je Buranić. Zato su si pozvali Mariju Pantelić, ka je neformalnimi metodami sudionikom približila važnost političkoga aktivizma za manjine i istaknula mogućnosti omladinskoga djelovanja. Produkti toga dana – četiri nacrti mogućega omladinskoga festivala – su grupe uz velik aplauz predstavile drugim.

Buranić vidi u ovi projekti i velik potencijal za HAK. Na ov način su se mogle roditi i nove ideje i ispostavilo se je, u ki smir se kani mladina angažirati i aktivirati. Da bi mladi i vidili okolicu su jedan večer bili u Rijeki i zadnji dan prošli brodom na izlet po otoku Krku.

Exchange market – Poljanci postoju i na jugu

Upoznati mlade iz drugih regijov, povezati se, družiti se. To da su daljnje prednosti i cilji ovoga tajedna, veli Buranić. Osebujno obljubljen je zato takozvani Exchange market ili kako je to opisao sudionik seminara: Naučio sam se, da Poljanci postoju i na jugu. Sudioniki su predstavili svoje regije i domaća društva i donesli male dare i kulinarske špecijalitete.

Ov večer da je najbolja prilika, da sudioniki dojdu u kontakt jedan s drugim i po anketi da je to bio i jedan od vrhuncev tajedna. Kot uvadi Buranić su sudioniki na koncu tajedna morali anonimno ispuniti anketu o seminaru Jezik prez granic. Gizdavo naglasi, da bi po ovoj anketi 100% sudionikov preporučilo seminar i 97% veljek opet pohodilo. Za Buranić i HAK da je ovo motivacija, da i nadalje djelaju na ovom formatu.

Slike