Prilikom djelatne posjete nove ministrice vanjskih poslov i europske integracije Republike Hrvatske, prof. dr. Vesne Pusić Republiki Austriji a tim na nje posebnu želju i grad. Hrvatom 30. marca o. lj. glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall i Kurator te ustanove Petar Tyran predstavili su ministrici i zastupnikom gradišćanskohrvatskih društav i organizacijov veliki skupni projekt Hrvatskoga centra kao u daljnjem i cijele hrvatske zajednice u Beču »Hrvatska škola u Beču/Austrija – Hrvatska – Mađarska/Trilaterala s budućnošću/Zajedno u Europskoj Uniji«.

Ovim projektom je jur upoznato i nadležno odiljenje u Saveznom ministarstvu prosvjete i kulture u Beču a pozitivno su ovo ocijenili jur i vrhovna diplomatska predstavničtva  Hrvatske i Mađarske u Austriji na čelu s veleposlaniki Gordanom Bakotom i Vincetom Szalay-Bobrovniczkyjem.

 
BEČ — Konkretno ide za projekt »Hrvatska (i mađarska) škola u Beču«. Nositelj projekta je zasada Hrvatski centar-Beč (i Središnji savez mađarskih udruga i organizacija u Austriji). Zajednički je cilj da bi partneri bili: Europska Unija, Grad Beč, Austrijsko ministarstvo prosvjete i kulture, Republika Hrvatska (i Republika Mađarska), gospodarstvo/savezi i udruge gospodarstvenika i tvrtke u sve tri zemlje.
 
Pri »Hrvatska škola u Beču« radi se o projektu europskih razmjera u duhu povezivanja naroda, država i regija s posebnim ciljem na uspostavljanju austrijsko-hrvatskog školskog sustava u Austriji, a posebice u velegradu Beču.
 
S obzirom na nove mogućnosti koje nam nudi Europska Unija i s posebnim gledištem na skori pristup Republike Hrvatske ovoj zajednici konačno bi mogli ostvariti ovaj školski projekt s težištem na hrvatskom jeziku (naravno uz njemački). Odgovorni su mišljenja da u Austriji, a posebice u Beču, postoji velika potreba za temeljnim obrazovanjem i na hrvatskom jeziku (počevši od vrtića preko osnovne škole pa sve do srednjih i viših škola sve do mature).
 
Po svojoj logici i koncepciji ovaj školski projekt sa sjedištem u Beču mogao bi pokrivati i pogranične regije u susjednim zemljama: Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj.
Uoči navedenog skorog pristupa RH Europskoj Uniji ovakav obrazovni i pedagoški pothvat otvara hrvatskoj zajednici u Austriji a posebice u Beču nove mogućnosti ne samo za očuvanjem nego i za proširenjem hrvatskog jezika. 
 
Uz staru hrvatsku dijasporu u susjednim zemljama ima puno novih hrvatskih doseljenika kojima je u interesu učiti hrvatski i kao predmet i kao nastavni jezik, a posebice u Beču u kojemu živi 60-70.000 hrvatskog življa (od toga 10-15.000 gradišćanskih Hrvata).
 
U vezi s projektom „Hrvatski ods. dvojezični školski sustav u Beču« Hrvatski centar izradio je osnovni katalogu mjera odnosno o paralelnoj austrijsko-hrvatskoj i austrijsko-mađarskoj školi.
  1. Radi se o hrvatskoj školi sa (standardnim) hrvatskim nastavnim jezikom uz, naravno, njemački.
  2. Uz poštivanje srpskog, bosanskog i svih ostalih jezika ne radi se ovdje o Bks (Bhs) nego isključivo o hrvatskom jeziku.
  3. RH odnosno Veleposlanstvo RH u Austriji ovim za sada elegantno može obići diskusiju o Bks/Bs, jer se u ovom slučaju uopće ne tiče drugih nego samo hrvatskog jezika.
  4. Pretpostavlja se da će RH ubuduće posvetiti još više pažnje pitanju Bks/Bhs-a u Austriji i da to želi čim prije riješiti u korist samo hrvatskog jezika što se tiče Hrvata i Hrvatica u Austriji. U slučaju da bi uspjeli s ovom školom, RH bi imala jak i neopovrgljiv argument za usidrenje samostalnog hrvatskog jezika najprije u školskom sustavu Austrije. 
  5. Na osnovi ove Hrvatske škole mogli bi riješiti terminus „hrvatski“ i u drugim obrazovnim ustanovama, prije svega na Bečkom sveučilištu, a posebice na Slavistici.
  6. Ovakvim tipom hrvatske odnosno dvojezične škole — ako uspije je razviti i ostvariti prema gore navedenim idejama — bez dvojbe bi se digao ugled i RH a posebice i Hrvata i Hrvatica u Beču ods. u Austriji.
  7. Od neizmjerno velike važnosti je ovakav tip škole za hrvatsku nacionalnu manjinu u Austriji i svakako doprinijela bi ne samo očuvanju nego i daljnjemu razvijanju jezika i kulture gradišćanskih Hrvata u Austriji.
  8. Ovakav tip škole uz najbolje nastavnike iz obje zemlje trebala bi se razviti i u kovaonicu budućih intelektualaca-stručnjaka ne samo u povezivanju RH i RA nego i u spajanju naroda i razvijanju nove zajedničke savijesti s pogledom na „zajedničku kuću Europu“. 
  9. RH i hrvatska diplomacija ovim projektom mogla bi, umjesto da traži, nešto ponuditi Republici Austriji. Ako je RH u momentu već dosta teško politički postupati u korist gradišćanskih Hrvata u Austriji, čim prije ostvarenje ovog školskog projekta bio bi aktivan čin u korist i gradišćanskih Hrvata.
  10. Europska unija najvjerojatnije dobrohotno pratila bi ovo postupanje RH u prijateljskoj državi Austriji kao prvo s pogledom na brojčano najveću autohtonu nacionalnu manjinu u Austriji, na gradišćanske Hrvate, a kao drugo i u pogledu na bolju integraciju hrvatskih doseljenika u Austriju — a to uz dugoročno očuvanje vlastitog hrvatskog jezika i kulture i za buduće generacije.
 
(ured.)
 

Kategorije

Slike