Mira Perušić u muzičkoj sceni Austrije nije nepoznati lik – a i med gradišćanskimi Hrvati, ke oduševi sa nje zvanarednim glasom, raste nje poznanost. Muzički kani sve već uplesti hrvatski jezik, ovo je samo jedna od željov za budućnost.

„Ja sam praktično muzicirajući i jačući došla na svit!“, je Mira Perušić odgovorila na pitanje kada i kako se je ona počela baviti muzikom. Jur kot malo dite je zveketala na klaviru a i nje roditelji su jur svenek čuda s Mirom i nje sestrom skupa jačili. U starosti od sedam ljet je onda počela pohoditi muzičku školu u Ottakringu i se je kasnije, po osnovnoj školi, odlučila za glazbenu gimnaziju u Beču. Onde je pred svim upoznala klasičnu muziku i jačenje u zboru. Uza to je dostala podučavanje u džez-jačenju i je doživala bezbroj nastupov Brujev, ki su na mladu muzičarku, kot je rekla, jako uticali i ju oduševili.

Drugo muzičko iskustvo, ko je uticalo na Miru Perušić je bilo nje članstvo u rock-pop-ansamblu muzičke škole Ottakringa, koga je peljao nje otac Toni Perušić. Ansambl se je konačno razvijao u grupu „Noise Brigade“, s kom je Mira Perušić igrala različne nastupe i sudjelivala pri naticanji širom Austrije. Kad je došlo do raspada ovoga muzičkoga sastava je skupa s jednim dijelom kotrigov osnovala bend MIRA, s kim je 2014. ljeta objavila nje prvi album „Getting the Moon“.

A i pri študiju nije nastalo manje muzikalno: Mira Perušić je studirala muzičku znanost u Beču, i je zatim išla u škotski Glasgow za nje master-studij s naslovom „Popular Music Studies“. Kad je došla najzad u Beč je počela nje drugi studij bakalaureusa na sveučilišću za muziku i dramsku umjetnost u Beču, i to instrumentalnu i pjevačku pedagogiku. U ovom času je počela biti i opet već aktivna s nje grupom MIRA i začela je igrati u različni formacija solo, u triju ali i u kvartetu. Trenutno studira etnomuzikologiju i se u okviru toga bavi znanstveno ali i umjetnički s popularnom muzikom gradišćanskih Hrvatov.

Motivacija i inspiracija

Za Miru Perušić su muzika, pisanje jačkov i komponiranje načini, na ki more izrazit nje misli i sve ča nju gane i čim se bavi. „Ne bi si mogla predstaviti žitak prez muziciranja“, priznala je mlada pjevačica. Inspiracija je za nju svenek različna. Osebujno velik uticaj imaju knjige, filmi i serije ali isto tako i svakidašnji dogodjaji i iskustva ke je ona sama, ili ke su njoj bliski ljudi doživili. Muzičkih pretkipov ima čuda: Mitski, Rufus Wainwright, Fiona Apple, Madison Cunnigham i Kaizers Orchestra su samo neki primjeri, s kimi bi rado jednoč stala na pozornici.

Neobično – ganutljivo –pomirljivo. Tako bi Mira Perušić sama opisala nje muziku, ka joj daje ćut biti potpuno kod sebe, ali isti čas i emocionalno gane nje slušateljice i slušatelje i more putem nje i diliti nje osobno muzičko iskustvo s drugimi.

Uprav to ima za nju nešto intenzivnoga i igrajućega, ča najveć ljubi i uživa. Svaki pojedini nastup i koncert je za Miru Perušić lipi i jedinstven doživljaj i iskustvo koga se nebi kanila odreći. Uptila je, da je KUGA mjesto, s kim povezuje čuda posebnih nastupov, tako na primjer i zadnjega, 19. novembra u okviru vernisaže izložbe „vidit.čuti.kontrati.Umjetnost“. Ov koncert je bio pred svim za Miru Perušić i zato tako važan, jer je mogla pokazati i predstaviti nove projekte i kad si je smila diliti pažnju sa zvanarednimi ženami i umjetnicami. Duglje u uspomeni će joj ostati i nastup pri Džez&Vino, kade je po prvi put nastupala s bendom.

Hrvatski jezik i narodna muzika

U ostalom je sviranje i jačenje narodne i tradicionalne muzike još ča potpuno novoga za Miru Perušić. Kad se jur duglji čas na znanstveni način bavi Krowodnrockom, kade je djelomično i narodna glazba ugradjena, si je nakanila to isto ugraditi i u nje vlašći muzički stil. Tradicionalna muzika kot dio popularne muzike je za Miru poseban i zanimljiv pristup rekontekstualiziranja.

Isto tako je i hrvatski jezik jedna točka, ku kani Mira Perušić i nadalje gajiti i razvijati u nje jačka. To za nju nije samo kakova muzikalna pustolovina, nego pred svim način, kako najti najzad nje gradišćanskohrvatskim korjenom i jeziku. Ufa se da će joj biti moguće izgraditi nje muzički repertoar u ta smjer i se tako i dalje i intenzivnije baviti gradišćanskohrvatskim jezikom i kulturom.

Nje budućnost si Mira Perušić – po sebi razumljivo – nemore predstaviti prez muzike, tako da kani i nadalje načinjiti glazbu, jačiti i pisati muziku ako je to moguće. Velika želja mlade muzičarke i jačkarice je, da se cijela muzička i kulturna scena opet učvrsti, jer je kroz koronapandemiju doživila teški čas – a prez muzike život ne bi bio tako lip i ugodan!

Slike