Dok se jabuke i hruške najbolje po zimi obrezuju je po ljeti najbolja dob za skraćenje črišnje.

Odzgora najsladje. Gdo to ne pozna, stojite pred velikom črišnjom, vidite bezbroj črljenih pikic, ali nijedan slatki plod stabla ne dosežete. Razlog je jednostavan: Čim jače goni črišnja u višinu, tim manje hranjivih tvari, vode, a pred svim i sunca dostane zdolnje kiće. Ovo zdolnje kiće polako  zgine ili samo jako malo rodi. To je onda ta šakica črišanj, ku morete direktno s driva jisti. S pra- vom rezidbom morete obajti, da dolnje kiće potpuno zanemari.

Rezidba pri trgadbi. Za ov trik će za mnoge črišnje ljetos vjerojatno jur biti prekasno, ali za lijene med nami: Črišnja se more jur obrezati pri trgadbi. To se naravno ne more djelati svako ljeto, ali u dobri ljeti se sigurno isplati. Pilom odrižete najviše kite. Gledajte pri tom, da stablo ostane „u vagi”. Črišnje morete onda još i sidje trgati. Kod ljetne rezidbe se obično ne vidi tako dobro kroz korunu. Ako zbog lišća niste uspili odrizati kitu usko uz deblo, morete ovakove male falinge na rano protuliće izjednačiti.

Zač po ljeti. Črišnje obično tendiraju na jaki rast. To odvisi od podloge, na koj je črišnja uzgojena. Postoju podloge, ke samo slabo rastu. Ovakove črišnje se naravno ne moraju toliko obrizati. Črišnje sridnje visokih i visokih stablov se moru i jače obrizati. Rizanje po ljeti ima nekoliko prednosti: Zaustavlja jaki rast, jer se stablu oduzima količina lišća. S druge strani potiče plodnost, jer more stablo sada u drugoj periodi staviti svu energiju u ostalo kiće. Mladice s plodnimi pupoljki će nastati duže i plodnije. Osebujno pri jakoj rezidbi je ljeto najbolje vrime, jer rane bolje i brže zacilu, ča smanjuje pogibel infekcije s gljivičnimi bolesti.

Kako obrizati. Mlade črišnje još ne tribaju ovakovo obrezivanje, kod njih je samo važno, da se odgoji lipa koruna. Ovakova rezidba se more udjelati na rano protuliće. „Gotovo” odgojene črišnje se pred svim moraju upiliti. Črišnje najbolje rodu na dvo- i troljetni mladica. Ako se drivo redovito ne upili, ne dojde dost sunca u unutrašnjost korune i ogoli. Takova črišnja će samo na vanjskom dijelu korune roditi. Isto tako odstranite staro kiće, najbolje tako, da ostavite jednu mladicu, ka će kljetu roditi.

Črišnje pomladiti. Ako imate staru črišnju, ka se dugo nije obrizala i ka ili ne raste ili ne rodi po vašoj volji, onda ju morete sada i radikalnije obrizati. Glavne kite, ke činu korunu zato pilom skratite po mogućnosti onde, kade jur ide mladja kita u kutu od oko 45° prema van. Ona će u budućnosti narasti na novu glavnu kitu.

Kategorije