Pri generalnoj sjednici Hrvatskoga centra četvrtak, 27. oktobra, je Terezija Stojšić odibrana za novu predsjednicu. Dosadašnji dugoljetni predsjednik Tibor Jugović je položio svoju funkciju i proglašen časnim predsjednikom.

BEČ – Pri Generalnoj sjednici Hrvatskoga centra četvrtak, 27. oktobra, je Terezija Stojšić odibrana za novu predsjednicu. Dosadašnji dugoljetni predsjednik Tibor Jugović je položio svoju funkciju i proglašen časnim predsjednikom.

„Pred 51 ljetom sam po prvi put prošao po ovi štiga doli“, tako je Tibor Jugović počeo svoj govor na početku generalne sjednice Hrvatskoga centra. Poznati porezni savjetnik je naime karijeru počeo u HAK-u. Onde je u sedamdeseti ljeti bio predsjednik i doživio proteste protiv brojidbe i prve Dane mladine. Da se neke ideje još danas dalje peljaju, to ga posebno veseli. 1994. ljeta se je onda vrnuo u Centar. Prvo da bi napisao štatute takovoga krovnoga društva, kasnije je sudjelivao u Centru, društvu s posebnim članstvom. Kih 15 ljet je sada stao na čelu ove šarolike ustanove u srcu Beča. Jugović je pretvorio svoje pozdravne riči u zahvalne riči i se je osebujno zahvalio dobrim dušam Centra, ke gledaju da se sve more tako održati kot bi to kanili.

Pozitivan izvješćaj

Glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak Karall preuzela je onda daljnji izvješćaj, ki je i popisan. Koronapandemija je peljala do toga, da su znatno proširili digitalne ponude, imaju funkcionirajuću, aktualnu web-stranicu i aktivno djelaju u socijalni mriža. U Centru da se živi obrazovanje u najširjem smislu. Imaju različne tečaje za dicu i odrasle. Osebujno ponuda za dicu je narasla. Uz srce čuvarnicu Viverica imaju kazališne predstave, čitaonice uživo i online, tečaje i različne druge igraonice. A i biblioteka Franje Rottera stoji u ovom znaku.

Daljnji glavni stup Centra su priredbe. Novak Karall je pritom upozorila ljude, da bi bilo važno, da se priredbe mjeru i po drugi indikatori zvana broja ljudi. Održavanje priredab online ili hibridno, dalo je mogućnost za trajnu dokumentaciju i vidi se, kako broji pogledov i po priredbi redovito rastu. Uzato je pozdravila novu ljestvicu centar.podcast sa srcem nediljnih emisijov centar.melange. A u pitanju manjinsko-političkoga djelovanja gaju kontakte i pratu djelovanje drugih manjin po Europi i u Austriji. Važno je teamu u Centru, da su uvijek aktualni i aktivni.

Šarolik kip Centra

Novak Karall je i prosila zastupnike drugih društav, ka djelaju pod krovom Centra da u potpunu sliku zajednice. Predsjednik HAK-a Aleks Vuković je istaknuo dobru suradnju oko Dana mladine i je pozdravio mogućnost, da je Centar s Verom Buranić zaposlio sekretaricu, ka je i za hakovske posle nadležna. Filip Hauck-Tyran od kult.kafića mogao je isto pozitivno bilancirati prošlo ljeto i je zadovoljan sa svojim teamom. Petar Tyran od balskoga komiteta pozvao je veljek na dojdući bal 21.1.2023. Adrijana Markon Jurčić predsjednica Hrvatske matice i Udruge Obzor se je zahvalila za dobro sudjelovanje i je istaknula velik broj dice. Novak Karall je to potvrdila i se je u ime Kolo Slavuja zahvalila za prostorije. Pred rasterećenjem je blagajnik Štefan Vlašić još mogao pozitivno bilancirati projduće ljeto, tako da je Centar „već ili manje na nuli“.

Jednoglasno za Stojšić

Generalna sjednica je jednoglasno odibrala Tereziju Stojšić za novu predsjednicu. Ona je jur nekoliko ljet bila potpredsjednica društva. Pri svojem govoru je onda pokazala, da još nije zabila političku karijeru. Pokidob Član 7 još nije ispunjen, su za nju i sadašnje generacije Generacija Člana 7. Obrazovanje, službeni jezik i dvojezični natpisi još uvijek nisu ispunjeni u potpunosti i ona ne vidi dobre volje u vladi i u parlamentu, da će se to bez pritiska minjati. Ona si ada očekuje drugo mjesto u javnosti.

Kurator u HC-u Petar Tyran je iskoristio ovu priliku, da se pred generalnom sjednicom Centra zahvali na dugoljetnoj suradnji, ka se sada ne bi smila prekinuti, ne samo Tiboru Jugoviću nego i Manfredu Čenaru, ki je mjerodavno stao uz zipku Hrvatskoga centra u 1994. ljetu ča ga je tada i društveno ali i poslovno posebno vezalo uz poreznoga savjetnika, kasnijega predsjednika Jugovića.

Pomladjeni kuratorij

Nova predsjednica je predstavila nje team i je istaknula, da joj je važno, da su zastupani i mladji ljudi. Potpredsjednica je nastala Adrijana Markon Jurčić, Michi Navratil će u budućnosti vršiti funkciju blagajnika. Petar Tyran će ostati tajnik Hrvatskoga centra. Daljnji člani kuratorija su Vera Buranić, Aleks Vuković kot predsjednik HAK-a, Filip Hauck-Tyran, Andrea Höld, Simone Marko i Štefan Vlašić. Kontrolu blagajne su preuzeli Andrea Grass Ivančić, Susi Schreiber i Tibor Jugović.

Novi kuratorij je veljek prozvao Tibija Jugovića časnim predsjednikom Hrvatskoga centra. Terezija Stojšić i Gabriela Novak Karall su mu ovom prilikom predale povelju i posebnu skulpturu Anice Košćan.

Program za novu periodu

Hrvatski centar kani i nadalje ponuditi cijelu širinu projektov i priredab. Tako kanu na primjer i nastaviti s projektom centar.podcast. Iz publike je došlo potribovanje za kušanjem vina. I to da ćedu pokusiti revitalizirati. Gabriela Novak Karall se ufa, da će Centar nadalje imati dost pinez, da more nositi cijeli program. Trenutno je tako, da zaposleni u Centru trikrat toliko djelaju nego dostanu plaćeno. U budućnosti da će se ada morati investirati u organizacijske strukture i proširenje personalnoga stava.