Subotu, 29. maja, je Željezanska biškupija sada i oficijelno izjavila promjene, ke se tiču i hrvatskih far u sjeveru i na jugu Gradišća. U sridnjem Gradišću nima promjenov u hrvatski fara. Dekrete će biškup tradicionalno izdati na Petrovu, 29. junija, a s 1. septembrom ćedu stupiti na valjanost.

Kako se more isčitati iz izjave Biškupije naližu promjene sljedeće faren a sjeveru. U Bijelom Selu će od sada stanovati Roman Frydrich, ki je imenovan za farnika Bijeloga Sela, Nikišdola i Gijece. On će ta dušobrižnički prostor suoblikovati s novim farskim moderatorom, dosadašnjim farnikom Pukštrofa i Lovrinca, Stanisławom Swiecom.

U Vulkaprodrštof će se otseliti sadašnji farnik Stinjakov i Ličištrofa i advokat na dijecezanskom sudu Biškupije Štefan L. Jahns. On će kot farski moderator preuzeti fare Vulkaprodrštof, Otavu, Uzlop i Trajštof, ke će u pogledu na budući dušobrižnički prostor peljati skupa s biškupskim vikarom Željkom Odobašićem. Dosadašnji pastoralni asistent u Cogrštofu, Cindrofu i Klimpuhu Marinko Kelava će od sada isto pomoći u spomenuti fara.

Jahnsov prethodnik David Grandić će se preseliti u Pinkovac i će kot farski moderator podvarati Pinkovac, Nimšku Čenču, Novu Goru, Sveti Mihalj i Tobaj. Peljačtvo budućega dušobrižničkoga prostora će preuzeti Kurt Aufner.

Stinjaki spadaju u drugi dušobrižnički prostor s nazivom „Marija pomoćnica“. Thorsten Carić, sa sidišćem u Santaleku, će nastati farnik Santaleka, Pukštofa, Ličištrofa, Lovrinca, Fratrovoga Sela i Stinjakov. Farski moderator toga prostora će ubuduće nastati Zdravko Gašparić sa sidišćem u Pukštrofu. Na Stinjake će se preseliti budući kaplan tih far Andreas Stipšić.

Drugi hrvatski dušobrižniki i duhovniki ćedu se najti u nimški fara. Sadašnji farnik Pinkovca i Nove Gore će se preseliti u Gerištof kod Novoga Grada i Šeškut. Črnogorac Ivan Vukčević, koga ćedu na Petrovu zarediti za duhovnika, će nastati kaplan u Joisi i Binti (Winden). Zoran Nadarčić će po zaredjenju za dijakona nastaviti svoj pastoralni praktikum u Livki, Koglu, Pilištrofu, Piringštofu kao i u Dolnjem Ramcu.

Od 2015. ljeta se stvaraju dušobrižnički prostori. Fare se sklapaju u dušobrižničkom prostoru i sudjeluju od onda aktivnije. Cilj neka bude, da si fare premislu, kako podiliti božje službe i sakramente, ako je nek jedan farnik ovde.

Do 2025. ljeta se neka stvaraju 42 dušobrižnički prostori. Do sada jur djeluju dva dušobrižnički prostori s hrvatskimi odnosno dvojezičnimi farami, a to prostor doline Vulke s farami Trajštof, Vulkaprodrštof, Uzlop i Otava i „Marija pomoćnica — Doljna Štremdolina“ sa Stinjaki.

Kategorije

Slike