Zapravo smo mogli očekivati da ćedu dosadašnje i za gradišćanskohrvatsku zajednicu jedine do sada „žive subvencije“ u službi hrvatskih društav i političkih organizacijov dostignuti onu starosnu dob, kada ćedu morati stupiti u mirovinu. Za one ki su znamda jur pozabili: Tadašnji kancelar Sinovac, a prethodno jur uz sugeriranje prijašnjega kancelara Kreiskoga i uz želju, volju i stalno „vrtanje“ tadašnjega predsjednika HKD-a Ivana „Džona“ Müllera (a polag logike proporca „ako vi onda i mi“) pak i Frica Robaka u 1984. su upeljane takozvane „žive subvencije“. Zamisao za tim je bila, da država društvam ne dā pineze, nego da im plaća osobe, ke pak moru djelati u korist dotičnih društav. Su li s tim mislili da bi mogli izvršiti neku kontrolu, ili pak cenzuru za djelovanje ovih društav – to danas već neće nijedan moći reći, u slučaju da se najdu nekakovi tajni dokumenti.

Madjarsko kulturno društvo u Gradišću je tu svoju „živu subvenciju“ vrijeda izgubilo, jer je Lajos Szeberényi ml. po nekoliko ljet „skitio“ i Madjari očigledno nisu bili u stanju da najdu nasljednika. HKD je s Matom Klikovićem po skoro trideset ljet (po mojem mišljenju za deset ljet prerano) izgubilo svoju „živu subvenciju“ kako potom pak već nisu dostali. Najveć je SP-Prezidij minjao svoje „žive subvencije“ ali s tim da je do sada zadnji, Helmut Zakall stupio u uranjenu mirovinu, i ovi već nimaju svojega plaćenoga sekretara/djelatnika, a očigledno Prezidij niti već ne postoji, jer za ljetos već nisu ni zaprosili subvenciju.

Crikva – točnije rečeno Hrvatska sekcija Pastoralnoga ureda – je imala jako sličan konstrukt s tim, da je Školski savjet Gradišća za ovu sekciju a pred svim i za uredničtvo Glasnika unutar Dijeceze Željezno stavilo na raspolaganje vjeroučiteljicu s Agnjicom Bubić. Kako se je sada (još neslužbeno) doznalo ju je Obrazovna direkcija Zemlje Gradišće sada s 1. majom iz vedroga neba poslala u mirovinu sa 62 ljeta. Za otpor protiv te odluke sa strane Biškupije se nije moglo doznati. Ča to znači za Glasnik i će li ga ov tajedan još biti? Vidit ćemo!

Najstarija živa „subvencija“ (i po djelatnom stažu od 40 ljet a takaj i po životnoj dobi – vrijeda 68) je glavni urednik Hrvatskih novin. Uz posebnu molbu odnosno ponudu sa strane Obrazovne direkcije i odluku Ministarstva znanosti ova „živa subvencija“ poslovno još smi živiti do 1. novembra o. lj. Onda je i on povijest. Ali Hrvatske novine ćedu i 4. novembra 2023. ljeta izajti. De facto sada jur djeluje mladi tīm uz glavnoga urednika PT a po njegovom službenom umirovljenju će i de jure djelati – onda jur uhodani novi urednički tīm (Tereza Grandić, Dijana Jurković, Kristijan Karall...) s novo podiljenimi zadaćami i kompetencijami.

Kategorije