Hrvatski centar i Hrvatski akademski klub su četvrtak, 28. aprila 2022. pozvali na Umjetnoć. Pod peljanjem Viktorije Ratašić su gosti uz dobro vino mogli našivati feministička gesla i diskutirati o tom, ča more feminizam sve biti.

BEČ — Cross stitch, takozvani križni vez je širom poznat, a to pred svim kot (za)stara(na) tehnika. Vidi ga se prvenstveno na plahta, na stolnjaki i krpa u stari seljački stani, u crikvi na oltari. Od prošloga ljeta je nastao i tehnika, kom umjetnica Viktorija Ratašić našivanje feministička gesla na hekljane površine. Na veliki hekljani „plakati“ sada piše u svi nijansi rozasto-lilaste farbe „Govori- te žene“ ili „Ti nisi sama“.

Feministički klub križnoga veza

Mlada Šuševka se je u nje master-projektu na Akademiji likovnih umjetnosti bavila tehnikami hekljanja i križnoga veza i prenošenja feminističkih potribovanj. Projekt je zvala „Feminist Cross Stitch Club“, ada Feministički klub križnoga veza. Hekljane površine za razliku od papira ili kartona na demonstracija ostaju i se ne hitu, nego se moru na primjer ovisiti ili dalje koristiti. Tako se i feminističke diskusije po protestni akcija pozabu odnosno već nisu vidljive. Ratašić je nje projekt u juniju prošloga ljeta izložila u Beču, a na jesen u Kugi.

Djelaonica u Hrvatskom centru

Ratašić nije samo ovisila nje umjetnosti, nego je kod svake izložbe i ponudila djelaonicu, kade je s ljudi šivala gesla na pripravljene hekljane površine. Takovu djelaonicu je sada održala i u Hrvatskom centru u Beču. Prilikom priredbe Umjetnoć je goste uz vino i grickalice uvodila u nje klub a to s prošnjom, da napišu izreku, ćuti ili bludi, ke im na temu feminizam dojdu na misli. Kartice s misli su se pomišale i novo razdilile. Diskusija, ka se je iz toga razvila, bila je jako plodna i ugodna i odrazila se je i u djeli gostov.

Svaki gost je dostao paket s hekljanom površinom, koncem i iglom, i uputi za hekljanje i šivanje. Prelipe rukom ilustrirane upute je Ratašić za potriboće u Kugi i sada u Centru prevodila na hrvatski. Ov stručni jezik uz jasne ilustracije bila je dobra vježba, a za učiteljicu Ratašić sigurno i dobri materijal za djelovanje u škola. Uz uput i pomoć stručnjakinje Ratašić su gosti vrijeda obladali tehniku križnoga veza. Ratašić je ponudila gotove mustre, po ki su se gosti mogli rediti. Dodatno je na uputi bilo mjesta, da gosti sami upišu svoja gesla u raster i po njemu onda štikaju. Pohodnice i jedini pohodnik su za svoje gotovo djelo dobili malu bilježnicu, na ku su mogli našiti gotovu poruku.

Nova priredba Umjetnoć

Hrvatski centar i HAK su pozvali na ovu priredbu na inicijativu Vere Buranić. Inspirirana od koncepta Art-Night, kade se ljudi strefu i uz malo jila i vina i uz pomoć stručnjaka moljaju, je kanila ovu ideju pod nazivom Umjetnoć presaditi i u Hrvatski centar. Priredba je bila koncipirana za 15 osob, za ke je Ratašić pripravila materijal, i je skoro bila puna. Kot je rekla Vera Buranić je zadovoljna s priredbom, a osebujno s ugodnom atmosferom. Ona namjerava nastaviti format s drugimi umjetniki i se ufa, da će ova ponuda privući širju publiku.

Slike