Tri velikani gradišćanskohrvatske literarne scene su predstavili vlašća i tudja djela uz pratnju mlade velikoborištofske pianistice Maje Rainer nedilju otpodne u Kugi.

Veliki Borištof – U nedilju otpodne 28. januara je Kuga s organizatoricom Gerlindom Stern-Pauer priredila literarno dvojezično otpodne. A ov put je Kuga nudila uz literaturu i muziku. Pet predvidjenih i djelomično jako poznatih umjetnikov gradišćanske kulturne scene je privabilo velik broj gostov od sjevera do juga.

U prvom kolu je Gerlinda Stern-Pauer opširno predstavila sve umjetnike. Ona je pitala Andreju Kerstinger, Doroteju Zeichmann i Ivana Rottera kako su došli do pisanja, odnosno kako da se bavu literaturom u obliku bloga.

Dokle su Doroteja Zeichmann i Andrea Kerstinger čitale vlašće tekste, je Ivan Rotter čitao iz knjig Hrvatskoga štamparskoga društva. Kot prvo je predstavio 2. izdanje Maloga princa. Pri predstavljanju jednoga poglavlja mu je pomogla Doroteja Zeichmann, ka je čitala lesicu a Ivan Rotter maloga princa.

Dokle je Rotter štao isključivo po hrvatsku, su autorice štale i po nimšku i po hrvatsku, ča u pogledu na publiku ne bi bilo potribno.

Muzičko oblikovanje u decimiranom stanju

Muzički je ovu priredbu polipšala Maja Rainer na klaviru. Ona je predstavila dva kusiće talijanskoga komponista Ludovica Einaudija Primavera i Stella del mattino. Treti kusić je bio od Patrika Watsona Je te laussenai des mots (valcer i improvizacija). Predvidjeno je bilo da nastupi s družicom Viktorijom Schmidt, ka je obetežala.

Šalan završetak

U drugom kolu čitanja – med je bila svenek muzika – je Ivan Rotter čitao iz Kalendara Gradišće 2024. i predstavio pjesnika Antona Šatovića, a nadalje i Jošku Weidingera.

Treto i poslidnje kolo je sadržavalo najveselije tekste ki su se uglavnom kretali oko vina i alkohola.

Po priredbi su gosti imali mogućnost kupiti knjige Hrvatskoga štamparskoga društva odnosno autoric i u dobrom raspoloženju po jako ugodnom otpodnevu su brojni gosti koristili priliku za razgovor s umjetniki.

Kristijan Karall