Po 90. put je željezanska biškupija ljetos priredila hrvatsko shodišće u Celje. Od petka do nedilje su vjerniki iz cijeloga Gradišća s on- i ovkraj granice mogli pohoditi svete maše, križne pute i pobožnosti po hrvatsku.

Jur dugo postoju shodišća u Celje. Od 12. stoljeća poznati su zapisi o prvi shodišći u ovo štajersko mjesto, a u 17. stoljeću se moru najti prvi dokumenti, ki povidaju o shodišću iz hrvatskih sel odnosno regijov. 1923. ljeta je ondašnji velikoborištofski farnik Martin Meršić po prvi put organizirao skupno hrvatsko shodišće vlakom u Celje. Kot piše Meršić u svoji spominki se je na pozivu u hrvatski novina odazvalo 600 ljudi, ki su s njim hodočastili od 4. do 10. septembra u Celje. Odonda da su broji hodočasnikov narasli, 1933. ljeta, na shodišću u okviru 400. obljetnice doseljenja Hrvatov da je onda bilo još i 1.400 Hrvatov u Celju.

Popularnost skupnoga shodišća se je kot izgleda sadržala. Biškupski vikar Željko Odobašić izjavio je, da je tri dane dugo sudjelivalo izmed 3.500 i 4.000 ljudi.

U razgovori s ljudi se ipak čini, da je od ljeta do ljeta manje hodočasnikov iz Gradišća. Prilično konstantno ostao je broj hodačasnih grup. Ljetos ih je bilo 17. Od pandiljka su krenule hodočasne grupe iz Austrije, Ugarske i Slovačke u ovo najveće austrijsko marijansko svetišće.

Med njimi je bila i grupa od oko 40 ljudi iz Pandrofa, Novoga Sela, Bijeloga Sela i Hrvatskoga Jandrofa, ki su petak ulazili s kipom Putujuće Celjanske Marije u baziliku. Večernju mašu je petak oblikovalo Stinjačko kolo, ko je ljetos svečevalo 45. obljetnicu i služio ju je srebrnomašnik Zoran Tadić. Subotnju glavnu mašu u 10 ura je oblikovala druga tamburaška grupa s jubilejom, Tamburica Uzlop. Kot vrhunac shodišća valja ophod sa svićami subotu navečer. Mašu obično oblikuju vjerniki ove fare, u koj je gostovala Putujuća Marija. Tamburica Ivan Vuković iz Pandrofa se je vrhovnom muzikom oprostila od „svoje“ Marije. Nediljnu svetu mašu, predvodjenu od biškupa Egidija Živkovića, je oblikovao mišani zbor Kalištrofa i Bajngroba pod peljanjem Jožefa Gsertza, ki je mašu sprohadjao i na orgulja. Popodne su kalištrofski ognjobranci onda preuzeli kip Putujuće Celjanske Marije od Pandrofcev.

Kljetu 100 ljet Hrvatsko shodišće

Biškupski vikar i organizator shodišća Željko Odobašić je ljetos mogao vjernikom i nazvistiti nekoliko novosti. Tako će biškupija kljetu veliko svečevati 100. obljetnicu prvoga skupnoga hrvatskoga shodišća. Predvidjen je i šaroliki vjerski kulturni i zabavni okvirni program kot na primjer koncert Gorana Karana pred crikvom, ki će ali isto oblikovati svetu mašu. Pred crikvom da kanu postaviti pozornicu, kade ćedu biti mogući nastupi folklornih grup i drugi koncerti. Zvana toga kani biškupija pozvati sve biškupe onih dijezec, kade živu gradišćanski Hrvati.

Nova pjesmarica

Pri nediljnoj svetoj maši je Željko Odobašić i mogao na kratki predstaviti novu liturgijsku pjesmaricu. Prve dva primjere je predao biškupu Egidiju Živkoviću i pateru superioru Michaelu Staberlu. Pjesmaricu ćedu oficijelno predstaviti na shodišću u Crikvi na brigu u Željeznu, 2. oktobra.

Kategorije