Koordinacijski odbor gradišćanskohrvatskih društav i organizacijov pri svojem sastanku u petak, 28. aprila u Trajštofu jednoglasno je odlučio da po dugi ljeti dodili nagradu stud. nadsavj. mag. Zlatki Gieler.

Beč/Brno/Požun/Sambotel/Željezno – Od 1991. ljeta se dodiljuje Kulturna nagrada gradišćanskih Hrvatov onim ljudem, ki djeluju na korist hrvatskoga jezika, kulture kao i identiteta ove narodne grupe. Cilj je, da izabrani gremij – najprije je to bio Jour fixe hrvatskih društav i organizacijov, a od 2010. je to ponovno oživljeni i reaktivirani Koordinacijski odbor hrvatskih društav i organizacijov iz Austrije, Češke, Slovačke i Madjarske.

Kulturna nagrada na jednu stranu kani biti nagrada i odlikovanje kao i znak zahvale za jur dostignuta djela, istraživanja i spoznanja u korist gradišćanskih Hrvatov. Na drugu stranu je cilj ove nagrade, da ohrabri kulturne djelatnike, aktiviste i znanstvenike, da osebujnu pažnju i nadalje posvetu kulturi, kulturnomu životu i napretku narodne grupe ili u detalju ili u cjelini.

Pri sastanku u Trajštofu 28. aprila Koordinacijski odbor je jednoglasno odlučio ovu nagradu za 2023. ljeto dodiliti mag. Zlatki Gieler za nje životno djelovanje kao neutrudljiva djelačica na kulturnom, školskom, znanstvenom i društvenom polju.

Predsjednica, političarka, učiteljica i zborovodja

Laureatica aktualno je pedagogica i predsjednica Znanstvenoga instituta gradišćanskih Hrvatov. Nadalje pelja crikveni zbor sv. Lovrenca Trajštof i je kantorica ter tako doprinaša aktivno kulturnomu i vjerskomu žitku u selu jur kroz desetljeća.

Za vrime nje predsjedavanja HKD-u u Gradišću – čija je časna predsjednica – se je intenzivno djelalo na području hrvatskoga odgoja i obrazovanja. Posebno nje trud za dicu i školare je bio neograničen.

Poiskala je dvojezične škole Gradišća ali i Madjarske, razgovarala je s pedagogicami i tako vidila potrebe u škola. Upeljala je naticanja za školare GRAJAM (Gradišćanska jačka mladih) i Recital (naticanje u recitiranju hrvatskih pjesmic), ka su sada narasla na oko 150 školarov. Za ova naticanja je HKD 2018. ljeta primilo nagradu Hrvatskoga centra za mlade Mini-Metron. Istaknuti se mora, da je Košić – otpodnevo podvaranje dice na hrvatskom jeziku – bio koncept ki je ona skrojila i osobno započela.

Pohodila je dvojezične čuvarnice i skupa s pedagogicami izdjelala i nadopunjivala djelatni materijal za odgojiteljice. Mnogobrojni CD-i i publikacije za dicu su objavljeni na nje inicijativu i uz nje doprinos. Svojim angažmanom u Znanstvenom institutu nadalje pomaže pri izdavanju i prezentiranju različnih znanstvenih publikacijov.

Pripravna je stati na čelu hrvatskih društav i je tako mjerodavno uticala na kulturni i politički žitak gradišćanskih Hrvatov. Mogla je zadobiti ljude, ki aktivno djelaju na dobrobit naše narodne grupe. Pri svojem djelovanju se je zgledala na potrebe GH svejedno na koj strani granice oni živu i s tim širila duh jedinstvene gradišćanskohrvatske zajednice.

Pet likov i već značajev

Nagrada = skulptura (odliv od bronce) je umjetničko djelo gradišćanskohrvatskoga kipara Tome Rešetarića (†). Skulptura kaže pet likov, figurov kako se skriju i jedna drugu pokušava braniti odnosno čuvati od nečega. Tih pet figurov se more interpretirati i s Hrvati u pet zemalj, ke povezuje suradnja: u Austriji, Češkoj, Hrvatskoj, Slovačkoj i Ugarskoj. More se tumačiti i tako, da pet autohtonih narodnih grup u Austriji skupno išće zavičaj (kad je stvorena ova nagrada Romi još nisu bili priznati kao autohtona narodna grupa). Treta moguća interpretacija je, da su se skupa našli i da jedan drugoga podupiraju svi naši Hrvati u Gradišću, od sjevera do juga: Hati, Poljanci, Dolinji, Vlahi i Štoji.

Koordinacijski odbor društav i organizacijov gradišćanskih Hrvatov kao nepolitički i nadstranački gremij sa širokim spektrom djelovanja i s težišćem pred svim i na kulturnom djelovanju predlaže kandidate i prima predloge, a konačno i odlučuje gdo neka bude odlikovan ovom »Kulturnom nagradom gradišćanskih Hrvatov«, najvišim odlikovanjem, ko sama narodna grupa dodiljuje – je izjavio glasnogovornik Koordinacijskoga odbora Joži Buranić.

Termin dodiljenja nagrade još nije odredjen.

Petar Tyran

Kategorije