Hrvatsko kulturno društvo je prošli tajedan pozvalo na čitanje Doroteje Zeichmann iz knjige „Mona & Liza“ u Klimpuh u krčmu Gregorić. Muzički je priredbu oblikovala seoska tamburaška grupa.

KLIMPUH — Jur pred korona pandemijom se je izdala i predstavila knjiga Doroteje Zeichmann »Mona & Liza«, ka sadržava tri različne povidajke, ke su snimljene i na kompaktnoj ploči: „Joška & Tom“, „Nesika“ i „Mona & Liza“. Zanimanje na knjigi bilo je i ov večer dost veliko. Oko 25 ljudi je došlo na čitanje, ko je otvorila Tamburica Klimpuh s jačkom „Kad sam išao“. I med pojedinimi točkami večera su klimpuške tamburašice i tamburaši zaigrali narodne gradišćanskohrvatske jačke i hrvatske šlagere.

Na „pozornici“ je sama autorica knjige, Dorotea Zeichmann, skupa s Andrejom i Elizabetom Kerstinger štala zanimljive dijele iz dvih povidajkov knjige, naime „Joška & Tom“ i „Mona i Liza“. Odlomke je Dorotea Zeichmann pažljivo i pametno izibrala, jer su dale jako dobar pregled i uvid u povidajke. Tako je autorica dignula zanimanje i želju upoznanja cijeloga sadržaja povidajkov. Škoda ada, da se nije i kratko čitalo iz tretoga teksta „Nesika - čisto normalan monstrum?“. No, čim već se je publika mogla zato veseliti na čitanje knjige u svoji vlašći domaći četiri stijena!

Kot je sama autorica u nje uvodu rekla: „Dica tribaju povidajke, ali i mi (odrašćeni) je tribamo.“ Trenutno se svit oko nas suoči s turobni i teški dogodjaji. Uz još svenek vladajuću korona pandemiju je to pred svim i strašan boj u Ukrajini, ki je u prošli tajedni prouzrokovao nevjerojatnu tugu i nevolju. Ozbiljne teme, ke je u knjigi „Mona & Liza“ tematizirala, zapravo bolje pašu u sadašnjost nego je to pred trimi ljeti bio slučaj, kad je pisala ove tri povidajke, tako autorica. Sadržaj i temeljite izjave povidajkov, ke su za naše društvo toliko važne, je zato stavila u suvrimeni kontekst: Tako je natuknula, da vjerojatno ne bi došlo do ovako strašnoga boja, ako bi si gospodin Putin zeo izreku „Ča nekaniš da tebi učinu, to i ne učini drugim.“ k srcu.

Na koncu ove literarne priredbe je Jandre Palatin, kot zastupnik HKD-a Klimpuh, istaknuo važnost čitanja i knjig. Pred svim i za manjine i osebujno za narodnu grupu gradišćanskih Hrvatov je čitanje i bavljenje jezikom temeljita stvar. Tomu pripada i korišćenje rječnika, u slučaju da se neke riči ili fraze ne razumu, tako Palatin. Na koncu zanimljivoga večera je Tamburica Klimpuh pod peljanjem Hanzike Wild, razveselila publiku još s nekoliko jačkami. Tako su gosti uz dobru muziku i raspušćene razgovore uživali ostali večer.

Knjiga „Mona & Liza“ autorice Doroteje Zeichmann se more nabaviti kod Hrvatskoga kulturnoga društva i stoji, uključno kompaktne ploče, € 18,—. Hrvatsko kulturno društvo zvana toga kani zainteresiranim školam staviti ovu knjigu za dicu (i odrašćene) bezplatno na raspolaganje.

Kategorije