Od toga još nije prošlo ljetodan da smo skupa s komunalnim političarom, crikvenim službenikom, vrhunskim folklorašem, peljajućim štamparom i prijateljem slavili 70. rodjendan a sada se zauvijek moramo oprostiti.

DOLNJA PULJA – Klaus Čenar (* 19.12.1951. - † 30.10.2022.) se je duga ljeta angažirao na različni područji u korist gradišćanskohrvatske zajednice. Poznat je bio za svoj angažman na području folklora, kulture i tiska.

Klaus Čenar je od 1976. do 1996. ljeta bio predsjednik folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, čiji član je bio od samoga početka, a u čemu od 1996. bio časni predsjednik. Pod njegovim peljačtvom je društvo snimilo i produciralo dva nosače zvuka i izdalo knjigu (1981.), ka dokumentira dotadašnje djelovanje nadregionalnoga folklornoga ansambla gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuja.

Skoro 40 ljet dugo, naime od 1983. ljeta do zadnjega je uvjereni pripadnik svojega roda bio angažiran u Hrvatskom štamparskom društvu kao blagajnik. U svojem civilnom zvanju Klaus Čenar je peljao odiljenje za knjigovodstvo na Zemaljskoj vladi u Željeznu.

Bio je i politički aktivan. 15 ljet dugo (1992.- 2007.) je bio seoski predstojnik Dolnje Pulje (VP). Na početku njegovoga predstojničtva se je za općinu i stanovnike stavilo pitanje lučenja iz veleopćine, pred svim od Frakanave. Klaus Čenar je bio uz ostalo i duga ljeta vikar u domaćoj fari. Za njegovo vrime na čelu farskoga savjeta su renovirali crikvu svetoga Bartola, farof i nabavili su nove orgulje. Angažirao se je i za renoviranje kapele svetoga Donatuša u dolnjopuljanskoj gori. Za svoje djelovanje za Katoličansku crikvu je 2015. ljeta odlikovan »Ordenom Svetoga Martina u srebru«.

Povodom smrti Klausa Čenara nedilju, 30. oktobra Hrvatsko štamparsko društvo a posebno i uredničtvo Hrvatskih novin daje zbogom svojemu čuda prerano preminulomu dugoljetnomu članu predsjedničtva a posebno i blagajniku društva, Klausu Čenaru.

Mjerodavno je suoblikovao format društva i je bio mjerodavan u tom da je HŠtD a pred svim i da su Hrvatske novine mogle prebroditi i teže i teške čase i da društvo a tim i Hrvatske novine sada stoju na zdravi financijski noga, ča znači da je financijska situacija pozitivna.

Kako u izjavi piše Petar Tyran, ujedno i dugoljetni prijatelj pokojnoga, s kim ga je vezalo i vrijeda pet desetljeća dugi angažman u Kolo-Slavuju „S Klausom Čenarom smo izgubili ne samo vrsnoga financijskoga stručnjaka, nego i širokogrudnoga stručnjaka a pred svim i angažiranoga prijatelja, komu je društvo HŠtD a pred svim i komu su Hrvatske novine bile ne samo društveni nego i središnji angažman, a to je omogućilo da smo prebrodili i burnije čase i da ovo društvo i danas još postoji, nadalje da su Hrvatske novine krenule u novu, suvrimenu eru, ka je začela jur pred 40 ljet s novim glavnim urednikom – tada uz predsjednika Mirka Berlakovića i malo kasnije i blagajnika Klausa Čenara i s novim glavnim urednikom (P.T.) i sekretaricom Rosemarijiom Stagl i drugimi – i je zasada okružena s dvimi sekretaricami i trimi dodatnimi plaćenimi suradniki (dvi urednice i jedan urednik).“

Kako Petar Tyran nadalje piše u izjavi „Za sve to zahvaljujemo Klausu Čenaru u znanju da će faliti ovde i onde, dakle na svi kraji i da ćemo se ga spomenuti i kao vrsnoga stručnjaka, dobrohotnoga savjetnika i iskrenoga i dragoga prijatelja.“

Povodom smrti svojega časnoga predsjednika Klausa Čenara izjavila je Gabriela Novak- Karall, predsjednica Folklornoga ansambla Kolo-Slavuj „Diboko nas je pogodila pretužna vist o prenagloj smrti dugoljetnoga predsjednika a sada časnoga predsjednika ansambla, Klausa Čenara. Bio je za svoje aktivno vrime kao plesač, kasnije i kao predsjednik a pak i časni predsjednik kroz sva desetljeća stup ansambla, prepoznatljivo lice i ličnost, ka se – skupa s njegovom ženom Gizelom – u javnosti naše hrvatske zajednice ali i prik granic, pred svim u Hrvatskoj, povezala s našim ansamblom.

Za svoje aktivno vrime kao predsjednik ostavio je trajne trage u djelovanju ansambla, a kasnije kao časni predsjednik je svenek pratio djelovanje ansambla, a pri različni prilika i aktivno sudjelivao, pred svim u okviru različnih jubilarnih programov i svetačnosti. Još u protuliće ovoga ljeta mogli smo u maloj turneji s njim skupa predstaviti našu publikaciju »Narodni plesni običaji gradišćanskih Hrvata« o istraživanji i zapisi dr. Ivana Ivančana, s kim je posebno bio povezan.

S Klausom Čenarom izgubili smo jednoga od čvrstih stupov ansambla, mentora, posebnoga človika i prijatelja. Za mnoge iz ansambla je s njim otišao dio njevoga života.

Naše misli su kod njegove hižne družice Gizele, kod njegovih tri kćerov i cijele njegove obitelji.“

Pokop Klausa Čenara će biti petak, 4. novembra na dolnjopuljanskom cimitoru u tri otpodne, uru pred tim će se za pokojnoga moliti.