Svečano proslavljena 20. obljetnica Hrvatske samouprave Kaniže u Madjarskoj

Hrvatska samouprava gra­da Kaniže u južnoj Madjarskoj u subotu, 20. oktobra obilje­žila je dvajset ljet postojanja. Središnja svečanost započela je sv. mašom na hrvatskom jeziku ku je predvodio dekan Donjomeđimurskoga dekana­ta Antun Hoblaj iz Preloga.

KANIŽA — U bogatom kul­turno-umjetničkom programu na ulica Kaniže tr samoj sve­čanosti u Kampusu Sveučiliš­ća u Kaniži nastupili su Zrin­ska garda Čakovec, Puhački orkestar Letenye, Kaniški hrvatski zbor, Tamburaški sast­av Stoboš i Tamburaški sastav mla­dih iz Kaniže.

Ispred Medjimurske županije nazočio je zamjenik župa­na i predsjednik Mišovitoga odbora za suradnju Medjimur­ske županije s pomurskimi Hr­vati Josip Grivec. Nazočne je pozdravila predsjednica HS Kaniža Marija Vargović, a pri­godnimi govori obratili su se i veleposlanik Republike Hrva­t­ske u Budimpešti dr.sc. Mladen Andrlić, državni tajnik Péter Cseresnyés tr predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan.

(uredn.)