Prošli pandiljak je knjižnica Desch-Drexler u Borti pozvala na prezentaciju knjige „Eierkratz Komplott“ autora i kabaretista Thomasa Stipšića. U prepunoj dvorani trgovačkoga centra EO se je i općina Stinjaki mogla opširno predstaviti.

BORTA — Aula u bortanskom trgovačkom centru EO se je pandiljak popodne neprestano napunjevala. Priredjena mjesta su jur davno bila zauzeta, kad su se ljudi još dalje zjapili na galeriji, da bi dobili čim bolji pogled na človika, zbog koga su došli, Thomasa Stipšića. Popularnost kaba- retista i autora je garant za visoke broje prodanih knjig. A sadržaj knjig razlog je vjerojatno, zač se je treći kriminalac predstavio po velikoj prezentaciji u Beču sada i u Borti.

Stipšić si je za svoju seriju kriminalcev naime zibrao mjesto i okolicu, s kim je i sam povezan. Knjige su zato i dobile podnaslov „Stinjački krimi“. Na naslovnici prve knjige je otiskana njegova baba, Nana Stipšić (Feršnarova), a sada na najnovijoj knjigi opet. Ov put „kroca jice“. Nana Stipšić je ljeta dugo bila jedna od nekoliko žen, ke britvami ukrasu jaja s tankimi motivi. Moguće da je ona bila i razlog, zač je corpus delicti u najnovijoj knjigi britva. A da je kabaretistički talenat u cijeloj familiji nazočan pokazala je na prezentaciji. Sideći u prvom redu, se moderator prezentacije nije mogao dost načuditi nje brzim i šalnim odgovorom, kako se veseli, da je sad nastala Mafia-baba. A i publiki se je to vidilo. Kača za autogram Nane Feršnarove je bila skoro tako dužička kot ta pred nje unukom.

Bortansku aulu su organizatori misleći na naslov kriminalca dekorirali velikimi jaji sa stinjačkimi mustri, ka su visila s plafona. A i načelnik Jundre Grandić je došao na red da dvojezično prezentira svoje selo i se zahvaljuje Thomasu Stipšiću i na tom, da se Stinjaki u medjuvrimenu u cijeloj Austriji poznaju. Kot znak zahvale mu je predao kip stinjačkoga umjetnika Floriana Langa. Grandić, ki ima rodbinu u Stinjačkom Vrhu kot i Stipšić, pozna kabaretista jur od ditinstva i je – kot je uvadio – i organizirao prvi kabaret u Stinjaki. Da je Stipšić u prvom redu kabaretist se je vidilo i na odgovoru, kada se je ukvačio na Grandićevu anekdotu: Grandić da je onda bio rekao Stipšiću, da ne kani uvik samo imati Tequilla-parties, nego koč i malo kulture.

A i drugi Grandić je bio na pozornici. Farnik David Grandić nastupao je sa Stinjačkim kolom, ko je muzički oblikovalo prezentaciju. On, rekao je Stipšić, da je ta farnik, ki i u knjigi pohadja po Stinjaki. A veljek je poručio publiki da si ga moru svaku nedilju uživo pogledati, a to u Novoj Gori i Pinkovcu. Ali ne samo na prezentaciji i u knjigi je Stipšić dao Hrvatom prominentno mjesto. U pri- spodobi s prvom knjigom, kade se je još našlo čuda falingov u hrvatski riči, se je ta komponenta knjig u medjuvrimenu preminila. U trećem dijelu naići će štitelj još i jednostrani uvod o gradišćanski Hrvati i o stinjačkom jeziku.

Stipšić sam na prezentaciji knjig nije došao čuda do riči. Uvadio je samo, da je isti dan probirao kako-tako ukrasiti jaje kod njegove babe i da mu se vidu atmosfera i običaji u Stinjaki. Ta da mu je inspiracija i za dojduće knjige. Mogao bi si na primjer predstaviti ubojstvo na Sve Svete na presvitlom stinjačkom cimitoru.

Kategorije

Slike