Beč/Požun/Sambotelj/Šopron/Željezno, 30.12.2020.

 

Humanitana akcija gradišćanskih Hrvatov na pomoć u korist teško uškodjene bolnice u Sisku

 

Po ovom još gorjem, jačem i razornijem potresu u centralnoj Hrvatskoj, posebno u Petrinji i okolici Siska, obnovit i nastavit će se Pomoćna akcija, ka je bila pokrenuta po velikom potresu u Zagrebu u marcu o.lj.

Reaktiviran je pomoćni konto pri Raiffeisen blagajni Pandrof.

Hrvatska društva i organizacije udružene u Koordinacijskom odboru GH su pokrovitelji ove spontane pomoćne akcije, ka je počela s 30. decembrom i će durati do kraja miseca januara 2021.

Proponenti akcije su se odlučili za pomoć ovoj tako jako uškodjenoj a konačno i evakuiranoj centralnoj bolnici u Sisku (kih 50 kilometrov južno od Zagreba), jer se jur pri prvoj ovakovoj pomoćnoj akciji u novije vrime, naime za Dičju bolnicu Klaićevu, po raznornom potresu u marcu 2020. pokazalo, da je brza i neposredna pinezna pomoć najdjelotvornija.

Koordinacijski odbor poziva i udružena društva i organizacije, a pred svim i privatnike da se čim brže i učinkovitije pridružu ovoj pomoćnoj akciji.

Prema potriboći će se pomoćna akcija proširiti i na druge projekte.

Nositelji akcije su u medjuvrimenu stupili u kontakt s peljačtvom Sisačke bolnice da sklopu i potribni ugovor o predvidjenoj donaciji.

U ovu akciju je uključeno i Austrijsko veleposlanstvo u Zagrebu na čelu s veleposlanikom Markom Vuketićem kao i Veleposlanstvo RH u Austriji na čelu s veleposlanikom Danielom Glunčićem.

 

AT70 3307 2000 0005 4379

SWIFT/BIC: RLBBAT2E072

Natuknica: Bolnica u Sisku

Raiffeisenbank Pandrof/Pandrof

Slike