Povodom smrti Hermana Rešetarića

Aktivist za prava gradišćanskih Hrvatov Herman Rešetarić iz Stinjakov preminuo je petak jutro, 25. februara u 87. ljetu života. Skupa sa svojim bratom Hubertom se je borio za ispunjenje manjinskih prav, ka su dostali Hrvati u Gradišću potpisanjem Austrijskoga državnoga ugovora 1955. ljeta. Herman Rešetarić je u zadnji miseci živio u domu SENECURA u Filežu. Pokojni ostavlja dvi kćere i dva unuke.

Zvijezde za misec - marc

Baran

21.3. – 20.4.

Ljubav: Čim iskreniji ste prema Vašemu partneru, tim bolje Vam more pomoći kod Vaših problemov... Posao/uspjeh: Jasno morete ov misec ograničiti Vaše zadaće i jednoč i „NE“ reć – to spravi respekta! Zdravlje: Ćutite se jaki kot hrast! Da to i tako ostane pazite na Vašu prehranu i dosta spavanja!

Tagovi: