Ipak smo narod folklorašev i zabavljačev — bilo nam to pravo ili ne!

Redovito čujemo i pomuče i glasno morgovanje, da smo narod samo jačke i tambure odnosno muzike. Rugaju, špotaju nam se, da smo tiha i premirna manjina, ugovaraju nas, da nismo nikada bili u stanju stvoriti bilo-kakov politički pritisak, omalovažuju nas, da nikada nismo bili politički čimbenik, faktor i miluju nas, da se nikada nismo mogli složiti u tom, da bi okupili toliko biračkih glasov da bi politički mogli uticati na nekoga i napraviti nekakov pritisak ili na vlade ili barem političke stranke.

Za kongresom je pred kongresom: FUEN — Federativna unija europskih narodnosti

U Trstu u Italiji je nedilju, 12. septembra završio ljetošnji kongres FUEN-a (HN su o tom pisale). Kongres je bio jur planiran lani ali zbog korona pandemije su ga mogli ostvariti stoprv ljetos. Glavni organizator je bila krovna organizacija slovenske manjine u Italiji. Na programu su stali brojna predavanja, sastanak djelatnih zajednic i generalna sjednica. Hrvatski centar u Beču odnosno gradišćanske Hrvate su zastupali P. Tyran i glavna tajnica Hrvatskoga centra Gabriela Novak-Karall, ka je za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće pozitivno bilancirala kongres, a „posebno obradjuje da su ov sastanak sa zastupniki manjin širom Europe uopće mogli ostvariti“ ali su odredjeni dijeli, npr. brojna glasovanja prenosili i u internetu.

9. festival klapov u Gradišću

Datum: 
sub, 10/23/2021 - 18:00

 

U stinjačkoj dvornai će HKD u suradnju s KIS-om ljetos po deveti put održati festival klapov. Od šesti ura navečer ćedu goste zabavljati Šari Stinjaki, Klapa Pinkovac, muška klapa "Ravnica" (Devinsko Novo Selo - SK), ženska klapa "Rožica" (Devinsko Novo Selo - SK) i Klapa Staro Vino iz Gerištofa.

Zatim ćedu zaguslati Tamburaši iz Markuševca - TiM na zabav.

 

Valjaju 2G pravila: potpuna imunizacija ili PCR testiranje!

 

Semesteropening i predavanje

Datum: 
čet, 10/07/2021 - 19:30

 

Hrvatski akademski klub skupa s Hrvatskim centrom poziva na ljetošni Semesteropening!

Nikola Zeichmann će predavati o Krowodnrocku - mjedutim i zatim ćedu goste zabavljati Borištofski Bočkori!

 

Kade: Hrvatski centar, Schwindgasse 14, 1040 Beč

Početak: 19:30

Centar.Razgovor: Joško Vlašić

Datum: 
sri, 10/06/2021 - 20:00

 

Hrvatski centar u Beču poziva na novo izdanje obljubljene serije Centar. Razgovor. Razgovor s aktvistiom, učiteljem, političarom Joškom Vlašićem će peljati Petar Tyran.

U okviru će se zvana toga prezentirati i nova knjiga "Bruji: 40 Jahre/ljet Krowodnrock"

 

Priredba će se se uživo prenositi i na youtube-kanalu Hrvatskoga centra!

 

Kade: Hrvatski centar, Schwindgasse 14, 1040 Beč

Kušanje piva

Datum: 
čet, 10/14/2021 - 20:00

 

U Hrvatskom centru u Beču će se opet održati Pivo kušanje! Jur u prošli ljeti je ova priredba bila dobro pohodjena - ov put će jedno težišće biti povijesna uloga žene u pivarstvu!

Sommelier: Martin Binder

Asistencija: Jutta Binder-Schoretits

 

Kade: Hrvatski centar, Schwindgasse 14, 1040 Beč

Početak: 20:00

Ulaz: 12€

Blagoslavljanje zvonov u Pandrofu

Datum: 
čet, 10/07/2021 - 10:00

 

U Pandrofu ćedu se blagosloviti dva novi zvoni.

Svetačno blagoslavljanje će održati u 10:00 ura dopodne na mjestu pred crikvom. Slijedi u 10:30 sveta maša u seoskoj crikvi i agapa. U 12:30 će se onda moć čuti koncert zvonov. Prilikom "100 ljet Gradišće" ćedu zaglušati i zemaljska himna kot i himna gradišćanskih Hrvatov.

 

Kade: mjesto pred crikvom, Pandrof

Početak: 10:00