Austrijska vlada izdvojila 200 milijuni € za digitalizaciju škol, školarov laptopi ili tableti

Austrijski kancelar Sebastian Kurz, ministar znanosti i obrazovanja Heinz Faßmann i ministrica digitalizacije i gospodarstva Schramböck izvijestili 17. junija u Beču o odluki austrijske vlade da u digitalizaciju škol uloži 200 milijuni eurov u naredna dvo­ja ljeta i predstavili su Plan digitalizacije od osam točak za uspješno funkcioniranje „d­i­gitalnih učionic“.

BEČ — „Koronakriza nam je pokazala koliko je digitali­z­a­cija važna u svakodnevnom ži­votu, pak tako i u učenju“, re­kao je Kurz. Istakao je kako će svaki školar od petoga razreda nadalje (u Austriji je to prvi razred Sridnje škole) dobiti u školskom ljetu 2021./22. di­gi­ta­lne uredjaje-laptope ili tab­le­te, ke ćedu moći nositi do­mom i koristiti i u privatne svrhe.

Tagovi: 

Austrijska vlada izdvojila 50 milijardi € za oporavak gospodarstva i gradjanov od koronakrize

Mediji navodu kako je veliko pitanje da li će predstavljeni „mega“ paket austrijske vla­de ki sadrži jednokratne isplate, smanjenje poreza, porezne olakšice, otpise i Vladine investicijske apetite ima­ti željeni učinak.

BEČ — Austrijski kancelar Sebastian Kurz je 16. junija na konferenciji za novinare u Be­ču predstavio zajedno sa svojim tīmom, vicekancelarom Wernerom Koglerom, ministrom financijov Gernotom Blümelom, ministricom za obrambu klime, okoliša, energije, mobil­nost, inovacije i tehnologiju Leonore Gewessler i ministricom gospodarstva Margare­tom Schramböck predstavio „me­ga“ paket mjerov ukupno težak 50 milijardi eurov za oporavak gospodarstva i gradjanov od koronakrize, a ki je na dvo­dnevnoj kriznoj klauzuri „upa­kirala“ vladajuća koalicija N­a­rodne stranke (Övp) i Zelenih.

Tagovi: 

Ako je premalo hrvatskih duhovnikov još je teže udovoljiti želje po naši fara

Petar Tyran

Okolo Petrove i Pavlove se u odredjeni vrimenski razmaki pojavljuju teži časi za Crikvu, pred svim i u Gradišću. Dokle pak na jednu stra­nu na ti dan Katoličanska cr­ikva posvećuje svoje nove duhovnike i dušobrižnike, na drugu stranu u odredjeni vrimenski razmaki Dijeceza i personalna komisija na čelu s biškupom minja svoje duhovnike i dušobrižnike. To je zapravo svenek jako žak­ljiv posao, i najvjerojatnije nije­dan nije biškupu nenavidan za ta posao. Iako većkrat ni­je čisto razumljivo ili si jav­nost uopće ne zna razložiti, zač se dogadjaju neke pro­mje­ne, triba uvodno ustanoviti, da mladomašniki pri blago­slivljanju dotičnomu biškupu obiću vjernost i da ćedu slije­diti njegove naredbe i zapovidi a tim i to, da ćedu ga sl­u­šati ako ide za premješćanja, dakle „seljenje od jedne fare u drugu“.

Vračiteljica Jagnjić podupira umjetnost

Hrvatska vračiteljica dr. Wal­traud Marija Jagnjić, rodjena Kruisz, ima dvi ordinacije, jed­nu u svojem rodnom selu Cin­drofu, a drugu u Klimpuhu, kade i stanuje. Ovih dani kupi­la je za svoj prelipi vrt u Klim­puhu uz ordinaciju dragocjenu skulpturu od mramora s nazivom »Ženski torso«. Skul­p­turu izdjelala je medjunarod­no poznata kiparica mag. Hei­di Tschank, rodjena Bečanka, ka živi i djela jur desetljeća dugo u Štucinu, kamo se je preselila po sklapanju hištva  s jur preminulim suprugom iz toga sela.

Tagovi: 

»Počasno članstvo« Hrvatskoga centra Tomi Krojeru u znaku zahvalnosti i jubileja

Kuratorij Hrvatskoga cent­ra, u kom su zastupana različna društva pod ovim krovom, je jednoglasno odlučio, da će Tomi Krojeru povodom ovoga njegovoga ju­bileja 70. rodjendana, i povodom nekoliko još zbočnih jubilejov i kao znak zahvale priznanja a uza to i u ufanju na daljnji njegov angažman za svoje u Beču, dodiliti »Počasno čla­n­stvo Hrvatskoga centra«. To je uz povelju, zahvalnicu vezano i za skulpturu iz umje­t­ničke djelaonice keramičarke Anice Košćan i kaže različne motive iz naše tradici­onalne hrvatske kulture.

Tagovi: 

KUGA — predavanje Zorke Kinda-Berlaković: „Jezik Miloradićeve Slovnice ...“

Datum: 
ned, 06/21/2020 - 16:00

VELIKI BORIŠTOF — nedilja, 21. VI. (16.00) će referirati o temi „Jezik Miloradićeve Slovnice i nje uticaj na književni jezik gradišćanskih Hr­vatov“; ulaz dobrovoljni dari.
Prof. dr. sc. Zorka Kinda-Berlaković će se u predavanju baviti okolnosti nastajanja Slovni­ce i samim sadržajem Miloradi­ćevoga jezičnoga priručnika, ali i njegovim uticajem na daljnje formiranje književnoga jezika gradišćanskih Hrvatov. Predavanje je nastavak referata pri simpoziju prilikom 100. obljet­nice Slovnice Mate Meršića Mi­loradića, održan u Kugi u novembru 2019. ljeta.