Otvoreni tančeni večer

Datum: 
sri, 03/11/2020 - 20:00

BEČ (11. marc) — Otvoreni tančeni večer »Ko­lo igra, tamburica svira«;

na programu su kola i drugi narodni tanci različnih krajin alpskoga, panonskoga, južnoslavenskoga i balkanskoga prostora;

te­žišće ve­čera su hrvatska kola i tanci uz pratnju muzikantov Kolo Slavuja;
 

srijedu, 11. II. (20.00) u Hrvat­skom centru, Schwindgasse 14.

Hakovski večer

Datum: 
čet, 03/05/2020 - 20:00

BEČ (5. marc) — 1. Hakovski večer „Radi­o­­nice o umjetnosti: slikanje i pisa­nje pjesmic“;

predavači/ce Mar­ti­na Špiranec, Viktorija Ratašić i Ju­rica Čenar;

četvrtak 5. III. (19.00) u Hrvatskom centru, Beč 4. Schwindgasse 14.

Doskozil je položio prisegu u Hofburgu

U Željeznu se je pandiljak dopodne konstituirao Gra­di­­š­ćanski zemaljski sabor. Priseglo je 36 poslanikov. Po­tom je sabor s glasi ne samo SPÖ-a nego i ÖVP-a, Slobodarov i Zelenih odibrao Hansa Petra Doskozila za zemaljskoga poglavara i no­vu zemaljsku vladu. Zemalj­ski poglavar Gradiš­ća Hans Peter Doskozil (SP) je 18. februara u bečkom Hofburgu položio prisegu pred saveznim predsjednikom Ale­ksandrom Van der Bellenom. Doskozil je potom nazvis­tio, da kani proširiti kontrolna prava i za pregledavanje Zemaljskoga holdinga Gradiš­će.

Tagovi: 

Na temelju (gradišćansko)hrvatskoga kviza ojačati znanje jezika i kulture

Petar Tyran

U Hrvatskom centru u Be­ču su imali premijeru s novom ljestvicom programa Centar.Kviz: Znaš (li) (gradišćansko)hrvatski? Ovo je bio „Pub-kviz“, dakle kviz uz sudjelovanje publike s jezičnom tematikom. Povod je bio »Me­djunarodni dan mat­e­rinskoga jezika« 21. febru­a­ra. Ov dan obilježava se svako ljeto na ov datum od 2000. lj­eta, s ciljem unapredjivanja, učenja i razvitka materinskoga jezika, tr njegovanja, gaje­nje jezične i kulturne različitosti i većjezičnosti.

Hrvatski veleposlanik Glunčić primio zastu­pnike hrvatskih udrug u Austriji

Novi veleposlanik Republike Hrvatske u Republiki Austri­ji mag. Daniel Glunčić po­zvao je utorak, 18. februara zastupnike hrvatskih i gradišćanskohrvatskih udrug i društav na predstavljanje u pro­storije veleposlanstva u Be­ču. Novi veleposlanik Daniel Glu­n­čić obratio se je predstavnikom brojnih udrug i zajednic, kih sto po broju i im je uz ostalo poručio „Najdite ono ča nas povezuje, a ne ono ča nas dili“.

Tagovi: