Jubilarno pišačenje prilikom 30 ljet Društva za polipšavanje sela

Datum: 
ned, 07/21/2019 - 09:30

MJENOVO (21. juli) — Prilikom jubileja 30 ljet Društvo za polipšavanje sela poziva na jubilarno pišačenje;

štart od 9.30 do 11.30 na športskom igrališću,

objed (odrezak s rižom i salatom u12.00),

svečanost prilikom 30-ljetnoga postojanja društva, izvje­šćaj predsjednika i čašćenja,

muzi­čko oblikovanje Brezovci (14.30).

Tamburica uz oganj

Datum: 
pet, 08/23/2019 - 20:00

JUŽNO i SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, točnije informacije tel. 02682/66500

— petak 23. august (20.00) Graničari u Dolnjoj Pulji na igrališću

Ulaznina: dobrovoljni dari.

U času očekivanja promjenov — važno znati zač su i zač stoju HN!

Petar Tyran

Ukoliko je zaista realisti­č­no da će s 1. novemb­rom 2020. ljeta dojti personalnih promjenov u uredjiva­nju Hrvatskih novin će se pokazati stoprv onda ako bu­de tako daleko. Neki sa stra­hom drugi s veseljem razmiš­ljalju o tom terminu. Činjeni­ca je da bi s tim danom trib­a­lo profunkcionirati temeljito financijsko rješenje kao uvjet da HN i nadalje moru redovito izajti. Ali će ovisiti u pr­vom redu o 24 zastupnikov u hrvatskom Narodnosnom vi­jeću (Savjetu u narodni gru­pa) na čelu s predsjednikom i potpredsjednikom — ili moguće i predsjednicom ili potpredsjednicom — će li biti po­litičke ods. zakonske odluke o temeljitom podupiranju ma­njinskih tiskanih medijov, u prvom redu Hrvatskih novin. Nadalje se to tiče, pravoda i koruškoslovenskih Novic, a u daljnjem tiskovnic i ostalih autohtonih narodnih grup.