»Mjenovski kiritof« i open air pred crikvom

Datum: 
sub, 06/15/2019 - 20:00

MJENOVO (14.-16. juni) — Mlada inicijativa Mjenovo poziva na »Mjenovski kiritof« i open air pred crikvom;

petak, 14. VI. (20.00) Music & Wine s Mišma­šin pred crikvom,

subota, 15. VI. (20.00) Berde Band i Latino;

nedilju, 16. VI. pomašnica s Melodija, folklorno otpodne (15.00) s Brezovci, TS Črip, Tamburica Fr­a­k­anava;

zabava (17.00) Melodija.

»Mjenovski kiritof« i open air pred crikvom

Datum: 
pet, 06/14/2019 - 20:00

MJENOVO (14.-16. juni) — Mlada inicijativa Mjenovo poziva na »Mjenovski kiritof« i open air pred crikvom;

petak, 14. VI. (20.00) Music & Wine s Mišma­šin pred crikvom,

subota, 15. VI. (20.00) Berde Band i Latino;

nedilju, 16. VI. pomašnica s Melodija, folklorno otpodne (15.00) s Brezovci, TS Črip, Tamburica Fr­a­k­anava;

zabava (17.00) Melodija.

Benefic-fešta »Viverica 25«

Datum: 
sri, 06/19/2019 - 20:00

BEČ (19. juni) — Benefic-fešta »Viverica 25«;

u korist čuvarnice kao zavr­šetak jubilarnoga ljeta

Music & Acts: Bruji, Turbokrowodn, Bas­ba­ritenori, Perušić & Pauer, Mar­ko Blažeta, Mitja Milošić, Johanes Kustrić, Johana Schmitt,…

— Viverica.Spominki

— dodjela »Mi­ni-Metrona« 2018. laudatori Joseph & Filip Stojšić

»MINI-METRON« Hrvatskoga centra za HKD-ov jubilarni RECITAL i GRAJAM

Hrvatskom kulturnom na­gradom za narašćaj »Mini-Metron« Hrvatskoga centra u Beču za 2018. ljeto odliko­vana su omladinska naticanja u jačenju i recitiranju pjesmic, Grajam i Recital u organi­zaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću. Ova naticanja priredjuju alternirajući jedno lje­to Grajam a dr­u­go Recital. Pri dodjeli nagrade srijedu, 29. maja u H­r­vatskom centru u Beču na­gla­sila je glasno­govornica žirija i moderatorica ovoga svetačnoga veče­ra, Lidija Novak da „je ovo nagrada za mla­de n­adarene lju­de i mla­de inicija­tive ili kolektive ki djelaju u korist mladih.

Tagovi: 

Školsku knjigu i opću »Povijest gradiš­ćanskih Hrvatov« prezentirali u Zagrebu

Autorski trojac Nikola Ben­čić, Štefan Zvonarić i Miroslav Šašić napisali su prvi učbenik »Povijesti gradiš­ćanskih Hrvatov« u nakladi Hrvatskoga kulturnoga dru­štva u Gradišću uz financij­sku potporu obrazovnih institucijov dvih zemalj, Austrije i Hrvatske.