Opera Jožefa Haydna »Lo speziale/Ljekarni/Apotheker/Patikárius«

Datum: 
ned, 04/28/2019 - 17:00

ŽELJEZNO/ŠOPRON (27. i 28. april) — Hkd Gradišće, Društvo Kultura na s­e­lu pozivaju na izvedbu opere Jožefa Haydna »Lo speziale/Ljekarni/Apotheker/Patikárius«,

jaču:

Henrik Šimunković (bariton), Nikša Prodanović (tenor), Gora­n­ka Tuhtan (mezzosopran), Kin­ga Horváth-Altorjay (sopran), Darijana Blaže Sojat (piano),

Marko Juraga (redatelj);

subotu, 27. IV. (18.00) u Dvorcu Esterházy u Željeznu;

nedilju, 28. IV. (17.00) u Gyik Rendezvényház u Šopronu.

Hatsko kolo — jubilarni vazmeni koncert prilikom 25 ljet postojanja

Datum: 
pon, 04/22/2019 - 15:00

NOVO SELO (22. april) — Hatsko kolo poziva na jubilarni vazmeni koncert prilikom 25 ljet postojanja;

nastupaju:

Hatsko kolo Novo Selo, Muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrof (SK), Tamburaško društvo Konjic (SK), FA Črip, Devinsko Novo Selo (SK), Tamburica Celindof (A) i Tamburica Bijelo Selo (A);

Vaz­meni pandiljak, 22. IV. (15.00) u seoskoj dvorani.

Najvećemu hrvatskomu poslodavcu ORF-u od srca i iskreno čestitamo!

Petar Tyran

Ako — s punim pravom i najsrdačnije — čestitamo ORF-u a unutar nje­ga Manjinskoj redakciji a to­č­nije Hrvatskoj redakciji ud­o­maćenoj u stu­diju u Željeznu, onda zapravo čestitamo i s­a­mi sebi. Čestitamo i svim tim, ki su još u 1960-i i 1970-i ljeti vjerovali u uspje­šno dr­u­štveno zalaganje i po­litičku borbu za najprvo radij­ske a kašnje pak i televizijske emisije na hrvatskom jeziku. Naša tadašnja društva su bi­la Hkd, Hak, Hgkd a narav­no i Komitet za prava Gra­diš­ćanskih Hrvatov — tada smo u Hrvatski novina gradišćanski Hrvati pisali još s velikim G (dokle skoro svi ostali s malim g, jer smo kanili pokazati na to da slišu skupa, da su cjelina Hrvati i Hrvatice na austrijskoj, če­škoj, madjarskoj i slovačkoj strani granice; sada kad mn­o­gimi pišu s velikim G i kanu pokazati na posebnu narodnost, morebit još i na poseban hrvatski narod ki s hrvatskim ima malo ili nikakove veze, smo opet prešli na malo g, jer jesmo dio hrvatskoga kor­pusa i naš jezik je hrvatski, ča nikako ne znači da moramo biti hrvatski državljani ili da bi morali podupirati ili trpiti od politike u RH, i neovisno od toga ima li negdo znamda vikendicu na morju ili ne.

»Reichtum & Schönheit/Bogatstvo & lipota« — dvojezična komedija

Datum: 
sub, 04/13/2019 - 18:00

NOVA GORA — Kazališna gr­u­pa Nova Gora poziva na dvojezi­čnu kazališnu predstavu za starije i mlade (od 12 ljet) »Reichtum & Schönheit/Bogatstvo & lipota« dvojezičnu komediju ku su sami napisali o seoskom i društvenom životu u izvedbi 1. Neuberger Figurentheater
— subota, 13. april (18.00)
— nedilja, 21. april (18.00)
u krčmi Živković/Novaković