Crikvene zgrade su sve već zgrade opće kulture o ki ćemo morati brinuti mi svi!

Petar Tyran

Teški požar, oganj u francuskom nacionalnom svetišću Notre Dame (Naša Gospa) je pokazao, da je namjesto vjere u mnogi slu­čaji stupio kulturni nalog, ku­l­turna zadaća. Crikve su po­stale hrami kulture ali manje vjere i turisti dojdu pogledati ove crikvene i arhitektonske znamenitosti iz kulturolo­ških uzrokov, a sve manje ih je ki se idu pomoliti u ove „hiže Božje“. Pravoda se i stavlja pi­tanje, su ove toliko lipe, ve­ličanstvene zgrade uzidali za­to da bi se ljudi mogli pomo­liti u nji, ili je ovo bila často­hlepnost vladarov i arhitektov, rukotvorcev i likovnih umjetnikov — gdo je bolji?

Jean C. Juncker: „Prem odgode, i dalje postoji strah za Brexit bez sporazuma“

„O Brexitu će ponovno raz­govarati na redovitom sum­mi­tu EU-a u drugoj polovici juni­ja, ali ne o datumu nego će se razmotriti razvoj situ­acije u Velikoj Britaniji u ve­zi s povl­a­čenjem iz EU-a“ je  izjavio predsjednik Euro­p­skoga vijeća Donald Tusk na završnoj konferenciji za novi­nare i naglasio da će Ve­lika Britanija u ovom dodatnom razdoblju ima­ti vrimena za razmatranje sve­ukup­ne situacije u pogledu Br­e­xita. „To more dopeljati do promjenov u Političkoj dekl­a­r­aciji, ali ne i u sporazumu o razdruživanju. Do kraja o­vo­ga razdoblja, Ujedinjena Kraljevina takaj će imati m­o­gućnost povlačenja članka 50 i odusta­ti od Brexita u potpunosti“, je rekao Tusk.

Tagovi: 

Generalna sjednica HGKD-a i Hrvatskoga centra u Beču

Iz terminskih uzrokov i zbog efekta sinergije, održala su ova hrvatska društva u Beču svoje generalno spravišće na jedan tr isti dan, srijedu 17. aprila. Hrvatsko gradiš­ćansko kulturno društvo u Beču (Hgkd) polag svojih društvenih pravil svako treto ljeto odibira sebi novo pred­sjedničtvo, a Hrvatski centar svaka dvoja ljeta. 

Opera Jožefa Haydna »Lo speziale/Ljekarni/Apotheker/Patikárius«

Datum: 
sub, 04/27/2019 - 18:00

ŽELJEZNO/ŠOPRON (27. i 28. april) — Hkd Gradišće, Društvo Kultura na s­e­lu pozivaju na izvedbu opere Jožefa Haydna »Lo speziale/Ljekarni/Apotheker/Patikárius«,

jaču:

Henrik Šimunković (bariton), Nikša Prodanović (tenor), Gora­n­ka Tuhtan (mezzosopran), Kin­ga Horváth-Altorjay (sopran), Darijana Blaže Sojat (piano),

Marko Juraga (redatelj);

subotu, 27. IV. (18.00) u Dvorcu Esterházy u Željeznu;

nedilju, 28. IV. (17.00) u Gyik Rendezvényház u Šopronu.