Predavanje „Hrvatski filolog i povjesničar dr. Josip Nagy ...”

Datum: 
sri, 11/14/2018 - 20:00

BEČ (14. novembar) — Hrvatska matica poziva na predavanje dr. Tomislava Galovića „Hrvatski filolog i povjesničar dr. Josip Nagy (1884. – 1981.) u ogledalu arhiva i arhivistike. Povodom 100. godišnjice začetka arhivskih pregovora u Be­ču“;

srijedu, 14. XI. (20.00) u H­r­vatskom Centru, Schwindg.14,

Centar.razgovor

Datum: 
sri, 11/07/2018 - 20:00

BEČ (7. novembar) — Centar.razgovor; gost dr. Peter Rešetarić, s njim razgovara Petar Tyran;

srijeda, 7. XI. (20.00) u Hrvatskom centru;

Beč 4., Schwindgasse 14.

Hakovski večer: „Gradišćanski Hrvati i naci­onalsocializam“

Datum: 
čet, 11/08/2018 - 20:00

BEČ (8. novembar) — Hakovski večer na te­mu „Gradišćanski Hrvati i naci­onalsocializam“;

povjesničar Mi­hael Schreiber će u razgovoru s Konstantinom Vlašićem (novi glas) dati pregled kako je išlo gradišćanskim Hrvatom za vrime nacionalsocijalizma — nekoliko lo­kalnih primjerov kaže mnogovrs­nu sudbinu te dobe;

razgovor će biti pretežno po hrvatsku;

četvrtak, 8. XI. (20.00), Hrvatski centar;

Beč 4., Schwindgasse 14.

Filmski ve­čer „100 ljet Republika Austrija i rodjenje Gradišća“

Datum: 
sub, 11/03/2018 - 19:00

FILEŽ (3. novembar) — Dru­štvo Likud poziva na filmski ve­čer „100 ljet Republika Austrija i rodjenje Gradišća“, ča je drugi pri­nos jubilarnomu ljetu 2018., film dokumentira okolnosti teškoga ča­sa 1. Republike.;

vidi se i foto-galerija, a Likud poteže rezime za jubilarno ljeto (Franjo Palković i Mihael Schreiber); subotu 3. XI.  (19.00) u općinskom domu.

Kiritof u Novom Selu

Datum: 
sub, 11/03/2018 - 20:00

NOVO SELO (3. novembar) — Asv Novo Selo poziva na kiritof, za zabavu svira tamburaški sa­stav Lole, velika tombola;

subotu 3. XI. (20.00) u dvorani za pri­redbe;

ulaznina dobrovoljni dari; rezervacije tel. 0676/6185458.

Zatvaranjem granic Austrija i Gradiš­će su počeli omalovažiti Schengen i EU!

Petar Tyran

Austrijska vlada, u namj­e­ri da pooštri mjere u borbi protiv ilegalne m­i­gracije, odlučila je da za voz­i­la zatvori sve male granične prelaze prema Madjarskoj, a navodno i prema Sloveniji. U saveznoj zemlji Gradišće bit će zatvoreno za putnička vozila, teretnjake i motore, oko 40 malih graničnih prelazov. Zatvaranje ovih malih grani­čnih prelazov — čudakart i sa­mo puti i male cestice — za promet navodno je potribno da preusmiri vozila na bolje kontrolirane, velike prelaze s Madjarskom. Ova naredba vlade predvidja da se već od 40 malih graničnih prelazov ubuduće more prelaziti sa­mo piše, biciklom, traktorom ili na konju. Na mali granični prelazi su jur postavljene o­zn­ake za zabranu, a gdo je prekrši morat će računati na kaštigu do 2.190 eurov.

U Austriji se svečano obilježava Nacionalni praznik — Austrija je slobodna!

„Nationalfeiertag“ je nacionalni praznik Republike Au­strije kim se obilježava odla­zak okupacionih snaga SAD-a, Velike Britanije, Francu­ske i SSSR-a 1955. ljeta.

BEČ — Po Drugom svitskom boju, savezniki Sad, Velika Bri­tanija, Francuska i Sssr po­di­lili su austrijski teritorij u če­tiri okupacione zone, a državom je do 1955. upravlja­la „Saveznička komisija za Au­striju“ (Alliierte Kommission für Österreich).