Kiritof u Dolnjoj Pulji

Datum: 
sub, 08/25/2018 - 18:00

DOLNJA PULJA (25. i 26. august) — Folklorna grupa Hajdenjaki poziva na kiritof;

subota, 25. VIII. (18.00) rastok kod Matije (ulaz s odzada, Gl. cesta 52) različni kulinarski specijaliteti, vinski bar… i tančena zabava s Koprivami;

ned., 26. VIII. (11.00) na rastoku Matija; pomašnica.

Ste znali? - Postoji sladoled, ki se ne tali

Najbolji izumi su se dogodili slučajno. Tako je bilo i sa sladoledom, ki se ne tali. Obi­č­no se sladoled brzo počne ta­liti, osebito, kad je vani vru­će. Ali japanski inženiri su rije­šili ta problem. Zapravo je sve počelo tsunamijom i potresi, ki su pred nekolikimi lje­ti u Ja­panu pogodili lapte, na ki su bile posadjene jagode.

Tagovi: 

Migrantska balkanska ruta iz Turske, Grčke, Albanije, Črne Gore do Bosne i Hercegovine…

Četira puna ljeta po velikoj migrantskoj krizi tijekom ke se je na europske obale iskr­calo već od milijun ljudi, migranti se kreću novom balkanskom rutom i to prik BiH.

SARAJEVO/BEČ — Bižeći pred boji i siromaštvom na Bl­ižnjem Istoku, u Aziji i Afriki, stotine tisuće ljudi krenulo je 2015. i 2016. ljeta u Eu­ropu tzv. balkanskom rutom sjeverozapadno od Grčke. Ru­ta je zatvorena u marcu 2016. ljeta, a sve donedavno rijetki migranti izbigavali su putova­nje prik planina Bosne i Hercegovine. Radje su birali rutu prik Srbije na koj su morali iz­bići hrvatske i madjarske vla­sti kako bi stigli do željenih de­sti­nacijov u EU-u.

„Migrantom ne smimo već davati lažno ufanje“ (2)

Grčka: Broj pridošlih ilegal­nih migrantov porastao za 122%, broj ilegalcev prema BiH 8 puti veći! U prispodo­bi s prošlim ljetom, broj pridošlih ilegalnih migrantov na granici s Grčkom poras­tao je za još i 122%, javlja Breitbart. Turska granica je pod teškim pritiskom ča je u suprotnosti s najavami EU da će se ljetos znatno sma­nji­­ti broj ilegalnih migrantov.

Evo, odmor je, odmaramo se svaki na svoj način a ipak svi skoro isto!

Petar Tyran

Iako smo jur dugo prik polovice kalendarskoga ljeta ipak smo sada usred ljetnih praznikov ča subjektivno znači da smo u polovici ljeta. Ovo je za mnoge od nas i pri­lika da razmišljamo, smo li sve obavili ča smo predvi­dja­li u prvoj polovici ljeta, ča smo kanili upraviti još pred ljetom, pred odmorom. Još nam se čini da imamo du­gu drugu polovicu ljeta pred na­mi. Ali nije tako, da po o­d­moru ljeto jur divovskimi ko­raki ide prema kraju i da dojdemo u postodmorni stres — kao pandan predmorskomu stresu, jer smo još kanili ovo i ono urediti, nabaviti i obavezno realizirati. A najednoč je ljeto ovde a sa časom od­mora i praznikov najednoč sve nekako stane, već ne ide da­lje kako smo mislili da bi još morali, da bi još friško sve upravili ča smo predvidjali.