Pjesnik Anton Leopold navršio 90. ljet

Jedan od najplodnijih suvrimenih „štoričarov“ ali prije sve­ga pjesnikov, Anton „To­n­či“ Leopold je srijedu, 13. ju­nija svečevao svoj 90. rodje­n­dan. Rukopisne zbirke Anto­na Leopolda obuhvaćaju daleko već od 2.000 pjesmic. Izdao je šest knjig a pjesme je objelodanio u antologija, školski knjiga, Gradišće K­alendaru i Hrvatski novina. Hrvatski centar u Beču je Antona Leopolda odlikovao s Kulturnom nagradom »Metron«.

Tagovi: 

Otvaranje izložbe »Bosna Quilts«

Datum: 
sub, 06/30/2018 - 18:00

VELIKI BORIŠTOF (30. ju­ni) — Otvaranje izložbe »Bosna Quilts« (pošiveni tepihi i deke — dokumenti suradnje žen iz različitih svitov: djelaonicu su utemeljilili 1993. za vrime boja u Bosni i do­mu za izbiglice Galina u Vorarlbergu);

sa Safirom Hoso iz Gora­žda i Lucijom Lienhard-Giesin­ger iz Bregenza razgovara mag. Ivica Mikula;

sub., 30. VI. (18.00);

izložba je otvorena do 28. VII u Galeriji umjetnosti & rukotvorine, Dolinski kraj 48; tel. 02614/2294, 0664/4310550 (ili po osobnom dogovoru);

»Hrvatska noć« u Novoj Gori

Datum: 
pet, 06/22/2018 - 21:00

NOVA GORA (22., 23. i 24.  juni) — U okviru trodnevne fešte SV-a Marsch Nova Gora priredjuju i »Hrvatsku noć«

nastupaju

- pe­tak, 22. VI. (21.00)Vlado Kočiš Zec i Koprive;

- subota, 23. VI. je posvećena nogometu a

- nedilju, 24. VI. sv. maša (9.00), pomašnica i seniorsko otpodne + tombola.

30-ljetni jubilej Papinoga pohoda Trajštofu

Datum: 
sub, 06/23/2018 - 18:00

TRAJŠTOF (23. juni) — Spominjanje na 30-ljetni jubilej Papinoga pohoda Trajštofu;

subotu, 23. VI. sv. maša pri Papinom kri­žu (18.00) s dijecezanskim biškupom Egidijem Živkovićem, Cri­kvenim zborom i Tamburicom Traj­štof;

agapa;

izložba mašne prate­ži, kaležev… papine maše u bibli­oteki uz farsku crikvu (izložba je otvorena do 10. VIII. 2018.).

Festival hrvatske kulture u Slova­čkoj je postao dio opće kulture! (1)

Petar Tyran

Početke Festivala hrvat­ske kulture u Slovačkoj triba zapravo iskati u  1987. ljetu. Tada je krajem miseca junija bio hakovski Dan ml­adine u Mjenovu a Martin Prikosović je bio po­zvao tadašnjega načelnika Devinskoga Novoga Sela, Já­na Cvečka, u Mjenovo. On­de se je pak bio upoznao i s fileškimi Granič­ari i ih je po­zvao jur kratko potom na gos­tovanje u Devin­sko Novo Se­lo. Po gostovanju Graničarov onde pisao je Jakov Berlaković 11. septembra u Hrvatski novina pod naslovom „Braći na pohodu“: „Iako smo si braća po rodu, blizi po jeziku i su­sjedi u geografskom p­o­gledu, rijetkokrat imamo pri­liku da pohodimo naše Hr­vate u Čehoslovačkoj“.