Pr­e­zentacija knjige »Korak po korak«

Datum: 
pet, 04/27/2018 - 18:30

COGRŠTOF (27. april)Pr­e­zentacija knjige »Korak po korak« (Begleiter für den Pilgerweg) Ane Šoretić (izdavač Hkd u Gradiš­ću); petak, 27. IV. (18.30) sas­ta­nak kod Celjanske Marije na Velikom kraju, dočekanje hodočasnikov (pišaki iz Trajštofa i Uzlopa) i drugih gostov; skupna procesija u crikvu i sv. maša (19.00) glavni celebrant mag. Željko Od­o­bašić, muzičko oblikovanje: Cri­k­veni zbor Trajštof; po blagoslovu prezentacija knjige: kanonik msgr. farnik Tome Krojer.

„Na cijelom svi­tu se jaču jačke“ - Ja­čkarni krug Štikapron

Datum: 
sub, 04/21/2018 - 18:30

ŠTIKAPRON (21. april) Ja­čkarni krug Štikapron poziva na koncert s geslom „Na cijelom svi­tu se jaču jačke“, sudjeluju Aegidiuschor Müllendorf, zbor OŠ Štikapron, prof. Hans Hausl (klavir) ii Ja­čkar­ni krug Štikapron pod p­e­ljanjem Isabella Radatz-Grauszer; subotu, 21. IV. (18.30) u općinskom domu; jilo i pilo je priredjeno, dobrovoljni dari.

Prezentacija knjige Nikole Benčića »Miloradić«

Datum: 
čet, 04/19/2018 - 20:00

BEČ (19. april) — Prezentacija knjige Nikole Benčića »Miloradić« (Život, djelo i poslovanje Mate Meršića Miloradića 1850. – 1928.; o Miloradiću: akademik dr. Nikola Benčić, promocija knjige: Petar Tyran, „Babin razgovor o Miloradiću“: Franjo Németh; moderacija i o izložbi foto­grafijov: Gabrie­la Novak-Karall; muzičko obliko­vanje: Zbor Dolnja Pulja pod pelja­njem Jelke Zeichmann-Kočiš (ja­či Miloradićeve pjesme oglazbene od prof. Št. Kočiša); četvrtak, 19. IV. (20.00) u Hrvatskom centru, Beč 4., Schwindgasse 14.