To ča Ivica nije naučio u školi (i hrvatski) u životu će teško naučiti

Petar TyranPoznate anegdotu, ka n­a­vodno temelji na is­ti­ni­tom dogadjaju u nekada poznatom bečkom Cafe Ce­n­tral, kada su sidili dva po­znati bečki boemi-književniki za stolom — kad je ulazio kazališni kritičar po svojoj vo­lji, koga su ovi dva držali za umišljenoga skažljivca i pote­puha. Ov je imao nasadjeno jahaški šljem, nosio je jaha­čke pričes (Breeches) hlače i jahačke čižme do koljen a u ru­ki jahački bič i je tim svojim neobičnim nastupom povukao paž­nju mnogih gostov u kavani. Na to veli jedna od zgora spomenutih dvih boemov drugomu: „Čuj, i ja ni­mam konja, ali tako ča od nikakovoga konja ka­ko on ni­ma…!?“

Miroslav Piplica po jedinaest ljet ponovno odibran za predsjednika AHZ-a u Austriji

Na izbornoj sjednici održanoj u subotu, 24. junija uv­e­čer u Beču, Austrijsko-hrvat­ska zajednica za kulturu i šport (Ahz) ponovno je za predsjednika izabrala Miroslava Piplicu, izvijestio je Ahz. Ovo je po jedinaest ljet predsjedanja Pipličin novi dvogodišnji mandat na čelu Zajednice ka po vlastiti in­formacija broji oko pet tisuć članov i okuplja 22 hrvat­ske udruge tr osam folklornih društav.

Tagovi: 

Austrijski ministar Kurz čestitao Austrijsko-hrvatskomu društvu na nagradi

Predsjednik Ahd-a Niki Ber­laković je rekao da je nagra­da, ku su dostali 21. junija , zasluga za dugoljetno dje­lo predsjednika i članov Dru­št­va, kao i svih onih ki su ovo Društvo od 1990. ljeta, ka­da je osnovano, podupirali. 

BEČ — „Austrija ima duge i tradicionalno uske odnose s Hrvatskom, kako političke ta­ko i gospodarske tr kulturne. Zahvaljujem Austrijsko-hrvat­skomu društvu na njegovom dj­elu, ko je bitno doprinio jača­nju odnosev izmed dvih zemalj“, rekao je šef austrijske di­plomacije Sebastian Kurz č­e­s­titajući predsjedniku Austrij­sko-hrvatskoga društva (Ahd) u Beču i zastupniku Narodne stranke u Nacionalnom vije­ću austrijskoga Parlamenta N­ikiju Berlakoviću na nagradi »PaN« 2017., izvijestio je Ahd.

Otvaranje izložbe »Vrti« iz zbirke „Peter Infeld privatna zaklada“

Datum: 
pet, 06/30/2017 - 19:00

TRAJŠTOF (30. juni) — Turis­tički savez i općina Trajštof pozivaju na otvaranje izložbe »Vrti« iz zbirke „Peter Infeld privatna zaklada“ i Zdenka Infeld privat;

petak, 30. VI. (19.00) u farskom škadnju;

pozdrav: načelnik Viktor Hergović, o izložbi: Karolj Palković, muzičko oblikovanje TS Študenti;

izložbu otvara zem. savjetnica mag. Astrid Eisenkopf.

Nekoliko trikov, kako moremo izgledati tanje

Momentano je moderno, iz­gledati tanko. Bar koga ili ku pitamo, svi mislu da imaju na sebi preveć kilogramov. Čim dojdu tepliji dani, nosimo la­ku pratež i rado bi kaširali one dijele tijela, s kimi ni­smo zadovoljni. Ako si pro­mišljeno ziberemo pratež, moremo izgledati vitkije. Jur je mnogo člankov i knjig napisano na ovu temu, ali nije čemerno da se eficijent­nih tanačev nanovič spo­menemo. Obavezno se mo­ramo čuvati hlač s nabori, ada onakovih, ke su okolo pasa nabrane! Svejedno, ka­ko vitki smo, s nabori će svaki izgledati deblje. Uske hlače ravnoga ili bootcut kroja, onakove, ke se mrvu širu prema nogaljicam, su idealne. Veliki žepi na stra­ni ili na priliku svitliji dijeli na džinsi, dodat ćedu nam još ki-ta kilogram. To zna­či, takovih detaljev se moramo čuvati. Svitle farbe hlač „de­b­ljaju“. Paziti moramo i s kap­ri hlačami! To su hlače tri­čet­vrtinske dužine. Komu se vidu takovi modeli, ne smi biti ma­ljahan ili imati jače noge. S dužičkimi hlačami i višom peticom, ne moremo udjelati ništ krivoga. Suknje ,A’ kroja dobro stoju većini žen. Ako kanimo izgledati vitkije, je moramo in­tegriati u svoju garderobu. Takove suknje lipo kriju mali trbušac, a zvana toga nam optički rastežu figuru, tako da izgledamo kot da smo veći.

Tagovi: 

Spasti ili doli spasti?

Pomoću aspektnih ili vidnih parov nekoga glagola moremo točno opisati, ča se dogadja, npr.: zaljivati – zaljati: Svaki dan zaljivam svoje kitice, no danas sam je zabila za­ljati. Obadva vidni pari gla­su u nimškom „gießen“, ali mi u hrvatskom jeziku ćutimo da zaljivati označuje ov­de ponavljanje radnje (Han­d­lung), a zaljati jednu jedinu radnju.

Ste znali? - Kako riješiti ne­ugodne situacije na poslu?

Prijatelje i partnere si ziberemo, ali na poslu se moramo pogadjati s ljudi, ki su svakor­jački. Jedni su jednostavni, marljivi, iskreni, poštuju dru­ge i njevo djelo, a drugi su lijeni, opterećeni vlašćimi problemi, ne poštuju pravila i s­va­ku kritiku gledaju kot ataku. 
Neugodne situacije ne moremo prepričiti, zato je najvažnije da je akceptiramo kot ne­izbježno zlo. Svejedno kako neugodni su problemi, riješiti je moramo velje. Rijetki su ljudi, ki sve probleme rješava­ju s lakoćom. Malo je njih, ki su u tom pogledu prirodno nadareni.

Tagovi: