Vazmeni seminar Mladine europskih narodnosti 2017. kod Albancev u Durresu

Ljetos od 7. do 13. aprila je vlaška organizacija iz Albanije, VYCA (Vlach Youth Co­uncil of Albania), pozva­la Mladinu europskih narod­nosti (MEN/JEV) na tradici­o­nalni vazmeni seminar u Durres, Albaniju. Ov seminar pod geslom »Building Bridges – Graditi moste« je pohodilo 101 mladih ljudi iz 20 različnih europskih zemalj. HAK (Hrvatski akademski klub) su zastupali Lu­kas Kornfeind, Marija Korn­feind, Viktorija Wagner, Vi­k­torija Kuzmić, Martina Špiranec, Nataša Sarić i Dijana Jurković. Za DGMU je bio nazočan Luka Pajrić. 

Kako da se oslobodimo mrhunac i paukov?

Protulićem nam dohadjaju u stan i pauki i mrhunci. Ali postoji nekoliko fantastičnih trikov, kako da je na prirodan način držimo čim dalje od mje­sta, kade stanu­je­mo i kade su nam mrski. U tepliji miseci ljeta su nam u stanu neugodni, a naj­gorje je to, da je te­ško moremo hititi iz stana van, ar nam se na druga „vra­ta“ opet vraćaju. Kumaj smo se oslobodili jednih, su drugi ovde. Pauke naime privlačuje teplina človičjih domov.

Tagovi: 

Ste znali? - Ča moremo činiti protiv čemernoga daha?

Jur ste sigurno iskusili, kako neugodno je najisti se luka, a potom razgovarati s ljudi. Ni­je problem, ako ga svi u dru­štvu jidu, ar onda svi spodob­no „dušu“. Ali postoju na­čini, kako zbaviti se če­mer­noga daha od luka. Per­šin je poznat kot odlično sred­stvo za neutraliziranje neugodnih duhov iz ust. Sve, ča moramo, je nekoliko listov dobro požvakati, ta­ko da se sok od peršina raširi po usti. Metvica (Pfeffermin­ze) djeluje kot i peršin, a isto­tako se i konzumira. Zva­na toga ona aktivira i probavu i smiruje želudac. Rotkvice isto ofriškavaju dah, ar djeluju antibakterijski.

Tagovi: 

Ponovni dokaz: hrvatsko sridnje Gradišće je vokalna i glazbena superlativa

Petar Tyran

Brojni gosti Kuge su bili svidoki na do sada četiri predstava većjezičnoga mjuzikla »Vila Mila«— dvi školske predstave i dvi večer­­nje predstave prošli vikend, a jedna još slijedi nedilju, 30. aprila — da se radi o nevjero­jatnom muzičkom uspjehu, garniranim vrlo zanimljivimi sadržajnimi točkami i brojni­mi šaljivimi dijalogi, uz ne­vje­­rojatne izvedbe domaćega pl­esnoga i pjevnoga naraš­ća­ja pretežno, ali ne samo hrvatskoga sridnjega Gradišća.

Teška sudbina i ubijanje Koptov u Egiptu

Kopti (od arap. quft ili qĭft: Egipćan, iskvareni oblik za grč. Αἰγύπτıος), kršćanski po­tomci starih Egipćanov. Ko­pti su oni stanovniki Egipta ki ni za arapske (641.-1250.), ni za mamelučke (1250.-1517), ni za osmanske (1517. do 1918.) vlasti nisu prešli na islam, već su ostali kršćani monofiziti; većinom su člani Koptske ortodoksne crikve; prema neslužbenim procje­nam činu od 10 do 14% uku­p­noga stanovništva Egipta.

Predstavnik hrvatske manjine Slaven Bačić: Mediji u Srbiji širu antihrvatsku propagandu

Predstavniki hrvatske manjine u Republiki Srbiji upozorili su na probleme na okru­g­lom stolu »Hrvatska manjina u Srbiji: položaj i perspe­ktive«. Negativno okružje, nedosljedna provedba bilate­ralnog sporazuma o zašćiti manjin i neprimjereno obrazovanje na hrvatskom jeziku samo su neki od problemov na ke su upozorili predstavniki hrvatske manjine u Sr­biji na ovom okruglom stolu, ki je 20. aprila organizirao saborski Odbor za Hrvate iz­­van Hrvatske. „Hrvati u Sr­biji živu u negativnom okru­žju jer u mediji postoji konstantna antihrvatska propaganda ka se izravno odražava i na odnos prema Hrvatom“, izjavio je predsjednik Hrvatskoga nacionalnoga vi­jeća u Republiki Srbiji Slaven Bačić uoči skūpa.

Tagovi: