Ste znali? - Kakovo božićno drivo ćemo si ljetos postaviti?

Gdo si božićno drivo kupi sa žiljem, si je po Božiću mo­re posaditi vani, a sljedeće Bo­žiće si je opet more skopati i odnesti u stan, ako mu se u zemlji nije preveć proširilo žilje. Drivo je najbolje kupiti kod vrtljara, i to ne veće ne­go jedan metar. Tako će vani najsigurnije ra­sti. Neka bi mu žilje bilo za­motano u vriću. Do Bad­nja­ka se neka božićno drivo dr­ži u čripu ili kontejneru u garaži, pod lopom ili nutri u hladnom zimskom vrtu. Važ­no je poljivati je redovito. Ono se neka još ne nauči na teplinu stana. Od Bad­njaka početo se ono ne smi duglje ostaviti u stanu n­e­go deset dani.

Tagovi: 

Za dicu je žitak vječan, ar ona živu u sadašnjosti!

U adventu vjeran človik s ditetom asocira osebujan po­ložaj, i to iščekivanje Ditešca, ko će otkupiti svit od zla. Ča znači biti dite? Su dica svenek bila onakova kotno su danas ili su danas kompletno drugačija? Je danas teže biti dite ili je bilo prlje te­že biti dite? Kako si predstavljamo Maloga Jezuša? Si znamda kadakoč že­ljimo, opet biti dite? Zač si to željimo? Si to znamda željimo zato kad dite vjeruje u ljubav? Človik iz fizičkih uzrokov ne more svenek ostati dite, ali u svojem srcu si more očuvati nešto od onoga vrimena, kad je bio dite.

Tagovi: 

Sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvat­ske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Petak 9. i subotu, 10. dece­m­bra u Vukovaru (hotel Lav, J. J. Strossmayera 18.) su održali tretu sjednicu Savj­e­ta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. „Hrvatska vas tri­ba, a ova Vlada vas sluša i ču­je“ — započela sjednica Savjeta za Hrvate izvan RH.

Europa nastaje opet manja i uža! Ča si željim(o) od Maloga Jezuša

Petar Tyran

Gdo za Božić ne bi volio pisati o pomirenju, Božićnom miru, u duhovnom rasvitljenju, o svitlosti, proširenju duha i o bezgraničnoj duši? A koliko je teže, ako se upravo u ovu dob došašća, adventa silom prilike moramo odreći ove toliko svete i uzvišene namjere i želje! Vjerojatno ne za svakoga, ali ih ima dosta kim su odurni visti dan za danom o zatvaranju granic, o diženju ogradov uz granice u sredini i srcu Europe, o postavljanju vojske uz granicu, o kontroli na veliki, mali i najmanji granični prijelazi (i na granici med Austrijom i Slovačkom a posebice i Madjarskom na istoku kao i Slovenijom na jugu) o sužavanju Europe a ne na zadnje i sve napetiji bilateralni odnosi med dosadašnjimi prijateljskimi i susjednimi državami upravo i zbog sve rigidnijih kontrolov na granični prijelazi, zbog ure dugoga čekanja a zato i zakašnjenja.

»Panzion Šöler« — šalan igrokaz

Datum: 
pon, 12/26/2016 - 14:00

KLIMPUH — Kazališno dru­št­vo poziva na predsta­ve »Panzion Šöler«, šalan igrokaz u tri čini:

 

— Pandiljak, 26. 12. 2016. (14.00 i 19.00)
— Nedilju, 1. 1. 2017. (19.00)
— Četvrtak, 5. 1. 2017. (19.00)
— Petak, na Tri kralje, 6. 1. 2017. (14.00 i 19.00)
— Nedilju, 8. 1. 2017. (19.00)
— Nedilju, 15. 1. 2017. (19.00) svenek u farskom domu.

»Panzion Šöler« — šalan igrokaz

Datum: 
ned, 01/08/2017 - 19:00

KLIMPUH — Kazališno dru­št­vo poziva na predsta­ve »Panzion Šöler«, šalan igrokaz u tri čini:

 

— Pandiljak, 26. 12. 2016. (14.00 i 19.00)
— Nedilju, 1. 1. 2017. (19.00)
— Četvrtak, 5. 1. 2017. (19.00)
— Petak, na Tri kralje, 6. 1. 2017. (14.00 i 19.00)
— Nedilju, 8. 1. 2017. (19.00)
— Nedilju, 15. 1. 2017. (19.00) svenek u farskom domu.

»Panzion Šöler« — šalan igrokaz

Datum: 
čet, 01/05/2017 - 19:00

KLIMPUH — Kazališno dru­št­vo poziva na predsta­ve »Panzion Šöler«, šalan igrokaz u tri čini:

 

— Pandiljak, 26. 12. 2016. (14.00 i 19.00)
— Nedilju, 1. 1. 2017. (19.00)
— Četvrtak, 5. 1. 2017. (19.00)
— Petak, na Tri kralje, 6. 1. 2017. (14.00 i 19.00)
— Nedilju, 8. 1. 2017. (19.00)
— Nedilju, 15. 1. 2017. (19.00) svenek u farskom domu.

»Hura, dičak je« — šalan igrokaz

Datum: 
pet, 12/30/2016 - 18:00

ČU­NOVO/HRVATSKI JA­N­DROF/DEVINSKO NOVO SE­LO — Kazališno dru­št­vo Čunova i Hrvatskoga Jandrofa poziva na predsta­ve »Hura, dičak je«, šalan igrokaz u tri čini:

— Pandiljak, 26. 12. 2016. (17.00) u domu kulture u Čunovu
— Petak, 30. 12. (18.00) u domu kulture u Hrvatskom Jandrofu
— U novom ljetu u Devinskom Novom Selu (termin još nije po­znat i ćemo ga još objaviti)