Tamburica Celindof poziva na blagoslovljenje i kušanje mladoga vina na Martinju

Datum: 
sub, 11/12/2016 - 18:30

CELINDOF (12. novembar) — Tamburica Celindof poziva na blagoslovljenje i kušanje mladoga vina na Martinju, 12. XI. u Centru za priredbe;

 

blagoslivlja­nje mladoga vina;

nastupa Tamburica Celindof,

gosti: Tamburica Klimpuh, Hajdenjaki, Kolo-Slavuj;

 

subotu, 12. XI. (18.30), potom tančena zabava s Pinkicom (21.00).

Hakovski četvrtak s geslom „šturm&drang – was mit Tekst«

Datum: 
čet, 11/03/2016 - 20:00

BEČ (3. novembar) — Hakovski četvrtak s geslom „šturm&drang – was mit Tekst«;

 

po šalnom večeru u Kugi, će š&d-kolektiv i u Beču predstaviti med drugim sljedeće teskte i pjesme ekskluzivno: Zsifkoleaks omiljena lektira M.M.M.: Hrvat mi je otac, najbolji vici iz Hr­vat­­skih novin;

 

sudioniki: Marco Bla­žeta, Zrinka Kinda, Karol Kame­noserov, Konstantin Vlašić, Luka Zeich­mann i Nikola Znaor;

 

četvtrak, 3. XI. (20.0) u Hrvat­skom centru, Schwindgasse 14, slobodan ulaz.

Državna tajnica Muna Duzdar na pohodu u Gradišću — i HKDC-u i HNVŠ-u u Željeznu

Državna tajnica u Saveznom kancelarstvu za diverzitet, javnu službu i digitalizaciju Muna Duzdar (Spö) je u petak, 21. oktobra službeno pohodila Gradišće i je tom prilikom pohodila i Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (Hkdc) i Narodnu visoku školu Gradišćanskih Hrvatov (Hnvš) u Željeznu.

Kad bi nek svi znali već o sebi — koliko bi bili uspješniji u potribovanji

Petar Tyran

Sve je već hrvatskih dru­š­tav i takovih ka imaju u svojem naslovu hrvat­ski — iako se u Gradišću, ako se razgovara na nimškom skoro isključivo govori o gradišć­an­skohrvatskom a skoro već nikada ne o hrvatskom. Ako se pomina po hrvatsku, onda se ipak još ovde i onde čuje hrvatski, ali terminus gradišćanskohrvatski je sve prošireniji. Mogli bi to pripisati i identitetu: s hrvatski se sve manje ljudi identifcira a s gadišćanskohrvatski — za razliku od hrvatski — moru još nešto započeti. Će li se to vrijeda izražavati i u nazivi na­ših društav, ćemo viditi, ako pak društva namjesto hrvat­ski… budu imala gradiš­ća­n­skohrvatski… Tako na pri­m­jer Gr­adišćanskohrvatski aka­demski klub, Gradišćan­sko­hrvatsko kulturno društvo u Gradišću, Gradišćanskohrvat­ski kulturni i dokumentarni centar, Gradišćanskohrvatska narodna visoka škola itd. Ana­logno tomu pak i u pogledu na jezik gradišćanskohrvat­ski u gradišćanskohrvatski dru­št­vi u Gradišću. Vam se to is­to či­ni nekako pretirano s tim jasnim i glasnim naglašava­njem regije, pokrajine, savez­ne ze­mlje.