Pera ili perje? - Mali jezični savjeti

Ovput se baviti zbirnimi ime­­nicami (Sammelnamen) ka­ko su to npr. perje, kamenje, trnje, grmlje, grojze. Ove ime­nice se shvaćaju kao „jed­no“, kao cjelina, u koj se ne izdvaja posebno nijedan član toga skupa: perje, lišće, sa­dje, povrće, kliće, itd. A pokidob se ne misli na svako pojedino pero ili svaku pojedinu list ili na svaki pojedini sad, nego na jedan skup, jednu cjelinu, sto­ji glagol kod zbirnih imenic svenek u jednini a ne u množini. 

Europska mladina nacionalnih manjin dolazi u Livku da skine kulturne granice

Hrvatski akademski klub (Hak) i Klub slovenskih študentov in študentic na Duna­ju (Ksššd) ćedu od 26. septembra do 2. oktobra o. lj. u srid­njogradišćanskoj Livki orga­nizirati medjunarodni omladinski susret »Rušiti zi­d(i­no­v)e« ods. »Breaking walls«. Organizatori oč­ek­u­ju kih 90 sudionikov iz 17 omladinskih organizacijov iz cijele Europe. Cilj je, da bi se umrižile omladinske organizacije iz nacionalnih m­a­njin širom Europe, da bi sru­šili zidine i pokazali na pro­bleme s kimi su suočene na­cionalne manjine a pred svim i omladinske organizacije.

 

Kiritof u Hrvatskom Jandrofu

Datum: 
ned, 09/04/2016 - 19:00

HRVATSKI JANDROF (3. i 4. septembar) — Kiritof pr­ed do­mom kulture;

 

subotu, 3. IX. Jan­drof­ski kino (20.00) i DJ Scarface & Manjdžale (SK, 22.00);

 

nedi­lju, 4. IX. (19.00) nastupaju Gazde i Brilliance;

 

ulaz: dobrovoljni dari.

Kiritof u Hrvatskom Jandrofu

Datum: 
sub, 09/03/2016 - 20:00

HRVATSKI JANDROF (3. i 4. septembar) — Kiritof pr­ed do­mom kulture;

 

subotu, 3. IX. Jan­drof­ski kino (20.00) i DJ Scarface & Manjdžale (SK, 22.00);

 

nedi­lju, 4. IX. (19.00) nastupaju Gazde i Brilliance;

 

ulaz: dobrovoljni dari.